75 proc. rynku fotowoltaiki to mikroinstalacje

Jak przypomina IEO, według danych polskiego operatora OSP, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 r.  wyniosła 3935,74 MW. Oznacza to wzrost o 2463 MW w porównaniu do 2019 r. Moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 200 proc. w ciągu zaledwie 12 miesięcy.

Struktura tego sektora pozostaje dalej niezmienna – około 75 proc. rynku obejmują moce zainstalowane w mikroinstalacjach PV, 21 proc. – farmy fotowoltaiczne. Wielu ekspertów wskazywało, że w tym roku proporcje zaczną się zmieniać, gdyż do użytku zaczną być oddawane farmy słoneczne, które wygrały aukcje OZE w ostatnich latach.

Struktura mocy zainstalowanej w fotowoltaice

Według danych na koniec 2020  r. łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych (do 50 kW) osiągnęła poziom 2973,7 MW.

Mniej było małych instalacji fotowoltaicznych (od 50 kW do 500 kW) – łączna moc zainstalowana wyniosła tylko 67,39 MW. IEO wyodrębnia także instalacja wybudowane przez firmy dla własnych potrzeb (autokonsumpcja) – w sumie zainstalowano 124 MW.

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych powyżej 500 kW szacuje się na około 75 MW. Farmy słoneczne, które wybudowano w ramach aukcyjnego systemu wsparcia,  osiągnęły łączną moc ok. 700 MW – większość z nich to instalacje o mocy ok. 1 MW.

Wyniki rynku fotowoltaiki w 2020 r.

Instytut wylicza, że największy udział w obrotach handlowych miał segment mikroinstalacji fotowoltaicznych, który był napędzany wsparciem z programu rządowego Mój Prąd. W efekcie branża osiągnęła obroty handlowe sięgające 8,4 mld zł, co stanowiło ok. 80 proc. bilansu rynku fotowoltaiki w 2020 r. Obrót branży fotowoltaicznej w Polsce sięgnął 10,5 mld zł. Drugie miejsce zajął segment farm fotowoltaicznych (w przeważającej części o mocy  1 MW). W 2020 r. segment wypracował bilans na poziomie około 1,5 mld zł.

Prognozy

W 2021 r. rozwój fotowoltaiki w Polsce będzie nadal utrzymywał swoją dynamikę – prognozuje IEO. Szacuje, że w 2021 r. obserwowany będzie wzrost nowych fotowoltaicznych mocy na poziomie 2 GW. Na koniec 2021 r. Polska fotowoltaika osiągnie ok. 6 GW mocy.

IEO przewiduje, że na przełomie lat  2022 i 2023 udział farm fotowoltaicznych w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji na rynku. Polska fotowoltaika zmieni prosumencki charakter na bardziej zawodowy. W 2023 r. moc  zainstalowana w fotowoltaice osiągnie 8 GW. IEO przewiduje, że w 2025 r. łączna moc zainstalowana może osiągnąć poziom nawet 15 GW.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Redakcja GLOBEnergia