Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych przeprowadzone w 2015 r. było trzynastym z kolei badaniem sektora ciepłowniczego prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 
„Energetyka cieplna w liczbach – 2014 ” jest dwunastym z kolei opracowaniem statystycznym z tej serii, zawierającym wyniki badania zrealizowanego w roku 2015.
 
Po trzynastu latach badań koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych można stwierdzić, że dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła postępuje bardzo powoli. W 2014 r. paliwa węglowe stanowiły w dalszym ciągu ponad ¾ paliw zużywanych w źródłach ciepła. Obserwowany jest natomiast systematyczny wzrost udziału paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, który w 2014 r. wyniósł 7,6%.
 
produkcja ciepła kogeneracja
 
Udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła jest również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym. W sześciu województwach ponad 90% ciepła wytwarzane było z paliw węglowych: w opolskim (95,1%), małopolskim (94,0%), warmińsko-mazurskim (93,7%), lubelskim (93,6%), świętokrzyskim (93,3%), podlaskim (92,6%), natomiast w województwie lubuskim najmniej, bo tylko 11,4%. W województwie lubuskim aż 83,6% ciepła wytwarzane było w oparciu o gaz ziemny. Znaczący udział gazu ziemnego w wytwarzaniu ciepła zanotowano również w województwie pomorskim (16,3%) oraz mazowieckim (12,9%). Natomiast najwięcej ciepła ze źródeł odnawialnych (OZE) wytwarzane było w województwie kujawsko-pomorskim (28,7%) i pomorskim (14,9%).
 
paliwo do produkcji energii cieplnej - węgiel, oze
 
 
Źródło: Energetyka cieplna w liczbach – 2014, URE