Aktualności Aktualności

Dziękujemy za udział w XXV Forum Energia w Gminie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

7 grudnia 2017 r. w Nowym Ratuszu, w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku. Organizowane było przez Redakcje GLOBEnergia przy współpracy z Związkiem Miast i Gmin Morskich.

O „Energia w Gminie”

Cykl spotkań Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Spotkanie miało na celu przybliżenie gminnym inwestorom tematu energooszczędnych instalacji, których zastosowanie wpływa korzystnie nie tylko na stan powietrza, ale i na gminne portfele.

Energia w gminie – o czym rozmawiano

Całe wydarzenie podzielono na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich odnosił się do Efektywności energetycznej w inwestycjach komunalnych. Konferencję rozpoczął Pan Andrzej Bojanowski ze Związku Miast i Gmin Morskich oraz Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia.

O audycie energetycznym walk-through i ścieżce optymalizacji kosztów opowiedział Marek Przychodzeń z firmy EIDOS. Jakub Kapuśniak z Dimplexu opowiedział o urządzeniach rewersyjnych, czyli o chłodzeniu z odzyskiem ciepła. Artur Karczmarczyk z Viessmanna mówił o aspektach ekonomicznych pomp ciepła i fotowoltaiki. Odpowiedział na pytanie, czy te dwa źródła OZE powinny występować razem, czy raczej osobno. Pierwszy panel zakończył swoją prezentacją pod tytułem Grzejniki podtynkowe – efektywne ogrzewanie i estetyka wnętrz  Patryk Nowakowski z 3Thermo.

Po przerwie kawowej przystąpiono do drugiej części wydarzenia pt. „Zrównoważony rozwój lokalny”.

Jako pierwszy zabrał głos Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mówiący o finansowaniu inwestycji energooszczędnych i środowiskowych, następnie o projekcie zarządzania energią w gminie „Chmura dla Rząśni” opowiedział Łukasz Tylkowski z Spirventu. Po nim swoje wystąpienie miał  Grzegorz Narwojsz z TUV Nord wygłaszający prezentację na temat „Efektywna termomodernizacja – studium przypadku”. Następnie o fotowoltaice w samorządowych programach parasolowych wypowiedział się Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Kolejnym, a zarazem ostatnim prelegentem był Janusz Parkitny, która przybliżyła słuchaczom temat dofinansowania dla gmin oraz przestrzegł słuchaczy, jak ustrzec się przed błędami na konkretnych przypadkach 

Po wszystkich wykładach spośród uczestników zostali wylosowani szczęśliwcy, którym wręczyliśmy nagrody naszych partnerów.

W XXV Forum Energia w Gminie wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenie przybywają również przedstawiciele takich instytucji, jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnym obiektów komunalnych czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.  

Mała fotorelacja z wydarzenia

Rozpoczęcie XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku

Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej wygłaszający prezentację pod tytułem "Fotowoltaika w samorządowych programach parasolowych"

Grzegorz Narwojsz z TUV Nord - "Efektywna termomodernizacja – studia przypadku"

Marcin Gregorowicz  WFOŚiGW w Gdańsku - "Finansowanie inwestycji energooszczędnych i środowiskowych"

Artur Karczmarczyk z Viessmanna - "Ekonomika – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno?"

Łukasz Tylkowski - "Chmura dla Rząśni – zarządzanie energią w gminie.

Patryk Nowakowski z 3Thermo - "Grzejniki podtynkowe – efektywne ogrzewanie i estetyka wnętrz"

Jakub Kapuśniak z Dimplex - "Chłodzenie z odzyskiem ciepła – urządzenia rewersyjne"

Marek Przychodzeń - "Audyt energetyczny walk-through – ścieżka optymalizacji kosztów"

Janusz Parkitny - "Dofinansowania dla gmin – jak ustrzec się przed błędami – studium przypadku"

Rozmowy z ekspertami podczas przerwy kawowej

Rozdanie upominków dla uczestników od partnerów Forum