Prawie 2 tysiące gmin przystąpiło już do programu Czyste Powietrze decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, dziś mają na to ostatnią szansę! Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu (przesuwany kilkakrotnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) mija dziś, czyli 15 września 2021 r. Możliwość skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 roku.

Ile gmin nie zgłosiło się do Programu?

Ostatnio informowaliśmy na łamach portalu Globenergia, że Polski Alarm Smogowy opublikował listę 490 gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. To prawie jedna piąta spośród 2477 gmin w Polsce. W dniu dzisiejszym mija termin, w którym gminy, które nie zgłosiły chęci podpisania porozumienia mają jeszcze na to szansę.

Jakie bonusy?

Na gminy, które zgłoszą się do programu czeka wiele benefitów. Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 roku.

Redakcja GLOBEnergia