Dziś rusza Czyste Powietrze 2.0!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dziś, 15 maja 2020 roku startuje nowa odsłona Programu Czyste Powietrze, której procedury zostały znacznie uproszczone. Jakie zmiany i uproszczenia zostały przewidziane w nowej wersji programu? Przedstawiamy 10 najważniejszych.

1.Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

W dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze funkcjonowało aż 7 grup dochodowych, w których dotacja była uzależniona od dochodu. W nowej wersji są to 2 grupy: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Roczny dochód osoby w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta i nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego. W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT jest uwzględniony podział zsumowanego dochodu, a do programu jest brane pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.

W przypadku grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego w gminie.

Na razie z nowego regulaminu programu będą mogły skorzystać osoby z podstawowej puli dofinansowania, gdyż podwyższony poziom wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych.

2.Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Do tej pory czas rozpatrywania wniosków wynosił w teorii 90 dni. W praktyce, niektórzy czekali nawet 300 dni. Dzięki uproszczeniu procedury oraz uruchomieniu elektronicznego kanału składania wniosków, czas ich rozpatrywania może zostać skrócony do 30 dni.

Na skrócenie procedury miały wpływ takie czynniki jak:
- rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych (np. budynków i urządzeń)
-rezygnacja ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów
-składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów

3.Uproszczenie wniosku o dotację

Formularz wniosku został uproszczony. Nie ma w nim konieczności podawania danych technicznych dotyczących budynku, czy też urządzenia. Zrezygnowano ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów, na rzecz składania oświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania.

4.Możliwość składania wniosków online

Na przełomie maja i czerwca zostanie uruchomiony elektroniczny kanał składania wniosków – w serwisie gov.pl, za pośrednictwem którego będzie można złożyć e-wniosek.

Cały czas będzie istniała możliwość wypełnienia wniosku przez portal beneficjenta, a następnie przesłania wydrukowanego wniosku z załącznikami do odpowiedniego WFOSiu lub gminy.

Jak wygląda procedura składania wniosków? Sprawdź TUTAJ

5.Włączenie banków do formuły

Jako rekomendacja Banku Światowego i Komisji Europejskiej, od września, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, do Programu Czyste Powietrze zostają wdrożone banki. W banku będzie można starać się o finansowanie uzupełniające i pomostowe. Sprawdź więcej TUTAJ

6.Wzmocnienie współpracy z gminami

W nowej wersji Programu, dużo większy nacisk będzie położony na współpracę z gminami. Jedną z najważniejszych zmian w tym obszarze, jest możliwość połączenia dotacji z programu gminnego i z Czystego Powietrza, na to samo przedsięwzięcie. Szczegóły sprawdź TUTAJ.

7.Integracja z Programem Mój Prąd

Na instalację fotowoltaiczną w starej wersji Programu Czyste Powietrze można było otrzymać jedynie pożyczkę. Nowa wersja to niejako integracja z programem Mój Prąd, bo wnioskodawca może oprócz wymiany źródła ciepła starać się o dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na mikroinstalację PV. Wystarczy jeden wniosek.

8.Poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym

Im bardziej ekologiczne jest urządzenie, tym większą dotację na nie można uzyskać. Największą dotację można uzyskać na połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i rekuperacją.

Intensywność dofinansowania w zakresie urządzeń, maksymalną kwotę dotacji i wymaganą klasę efektywności energetycznej sprawdź TUTAJ.

9.Dotacja na termomodernizację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

Z programu Czyste Powietrze będą mogły skorzystać również te osoby, które już mają efektywne źródło ciepła. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na realizację zadań związanych z ociepleniem, czy wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ten punkt oznacza również możliwość powtórnego skorzystania z Programu Czyste Powietrze!

10.Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych a nawet zakończonych

Nowa wersja Programu wprowadziła możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych. Realizację można rozpocząć 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Warunkiem jest to, by wydatki były poniesione po 15 maja 2020 roku.

Jak podkreślił prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 maja 2020 r. w Pałacu Prezydenckim, zostały podjęte zdecydowane działania, zmierzające do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach. Program Czyste Powietrze to ponad 100 mld zł, które pozwolą na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

Źródła: Webinarium Akademia Czystego Powietrza, gov.pl

Zobacz również