Dziś ruszają pierwsze tegoroczne aukcje OZE

8 grudnia startują pierwsze aukcje OZE przewidziane na 2022 roku. Dziś i jutro aukcje obejmą instalację wiatrowe na lądzie oraz fotowoltaikę w dwóch koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW. Wyniki każdej aukcji zostaną zaprezentowane w biuletynie informacji publicznej URE. Aukcje zostaną rozstrzygnięte do końca 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak informowaliśmy na łamach GLOBENERGIA, aukcje OZE zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Klimatu w 2020 roku regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,3 mld zł.

Pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. Przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki poniżej i powyżej 1 MW.

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje przeznaczone dla źródeł wodnych, wykorzystujących biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla instalacji spalania wielopaliwowego. Szczegółowy harmonogram można zobaczyć TUTAJ.

Ceny referencyjne

4 listopada pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE. Dokument jest kluczowy, gdyż określa maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana energia przez wytwórców OZE w Polsce. Przewidziano wzrost cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji OZE od 10 proc. do ponad 25 proc. w stosunku do cen wyznaczonych uprzednio. Zmiany są związane z wyższymi kosztami wytwarzania energii, na które złożyły się wzrost cen materiałów, towarów i usług, a także wysokie koszty finansowania inwestycji.

Oto ceny referencyjne ustalone dla wybranych technologii

  • instalacja wiatrowa na lądzie do 1 MW - 340 zł za MWh;
  • instalacja wiatrowa na lądzie powyżej 1 MW - 295 zł za MWh;
  • geotermia - 515 zł za MWh;
  • instalacja fotowoltaiczna do 1 MW - 375 zł za MWh
  • instalacja fotowoltaiczna powyżej 1 MW - 355 zł za MWh;

W ubiegłym roku spośród pięciu aukcji przeprowadzonych w grudniu jedynie trzy zostały rozstrzygnięte. Do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh (75 proc.) energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł (37,5 proc.).

W latach 2016-2021 przeprowadzono aukcje OZE, w ramach których zakontraktowano ok. 11,5 GW mocy. Większość zakontraktowanych instalacji OZE powstanie w ciągu 24 - 45 miesięcy od wygrania aukcji.

Ceny energii w aukcjach 2021 roku

Podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie tegoroczne aukcje zostały przeznaczone dla nowych instalacji. W tym roku nie będzie też tzw. aukcji migracyjnych, czyli takich w których producenci zielonej energii mogą przejść z systemu certyfikatów na system aukcyjny.

W zeszłym roku największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy nie większej niż 1 MW. Jak poinformował URE, wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono blisko 2,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 99,9 proc. wolumenu energii w ramach 309 ofert zgłoszonych przez 141 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 677 mln zł. To zaledwie 27 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży. Oznacza to, że cena energii proponowanej przez wytwórców w instalacjach fotowoltaicznych spadła.

Jak podkreślił URE, o zwycięstwie w tej aukcji nie decydowała tylko oferowana cena sprzedaży energii elektrycznej, ale również kolejność złożenia ofert. To rezultat dużej liczby złożonych ofert. Podobne sytuacje miały miejsce w latach ubiegłych. Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 219 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 278,9 zł/MWh.

Aukcje 2021 - koszyk powyżej 1 MW

W aukcji dotyczącej instalacji o mocy powyżej 1 MW, w 2021 roku wzięło udział 66 wytwórców, którzy złożyli łącznie 89 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 14,1 TWh energii przeznaczono ponad 5 mld zł. Sprzedano nieznacznie ponad 11 TWh energii elektrycznej, czyli 78 proc. wolumenu energii przeznaczonej do sprzedaży w ramach 62 ofert zgłoszonych przez 46 wytwórców o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 139,64 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 207,85 zł/MWh w przypadku instalacji fotowoltaicznych.

W zeszłym roku w ramach trzeciego koszyka aukcyjnego dla hydroenergetyki, geotermii i instalacji na biopłyny o mocy poniżej 1 MW zgłoszono oferty tylko na elektrownie wodne. W ramach czterech ofert sprzedano 53 proc. łącznej ilości przeznaczonej do sprzedaży energii za 70 proc. wartości.

Więcej na temat zeszłorocznych aukcji OZE możesz przeczytać tutaj: Fotowoltaika zdominowała grudniowe aukcje OZE.

Źródło: URE, Sejm

Zobacz również