Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE wypracowaną przez międzyresortowy zespół ds. ułatwienia inwestycji w fotowoltaice. W ten sposób rząd planuje zredukować emisję CO2 – łatwy i możliwy do udźwignięcia dla polskiego społeczeństwa. Prace w zespole zostały zakończone kilkunastoma propozycjami, poprawiającymi sytuację prosumentów.

Po pierwsze – aukcje OZE 2019!

Nowela poświęca dużo uwagi zasadom przeprowadza aukcji OZE – reguluje pewne zapisy oraz terminy realizacji przedsięwzięć oraz dopuszcza m.in. jednokrotną aktualizację oferty, która wygrała aukcję. Poza tym, w zakresie aukcji, treść nowelizacji umożliwi przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 roku, ponieważ podaje maksymalne ilości i wartości energii z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r.

Realizacja aukcji w bieżącym roku kalendarzowym zakładająca przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze sumarycznym ponad 3 GW różnych rodzajów OZE (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji PV), pozwoli uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 9,176 TWh.

Po drugie – przedsiębiorcy prosumentami!

System opustów,  obejmuje na dzisiaj jedynie osoby fizycznie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie nowych zapisów w ustawie o OZE ma się to zmienić. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły na tych samych zasadach co osoby fizyczne, korzystać z sieci, jak z magazynu energii i produkować zieloną energię. Energię będą mogły zużywać na bieżąco, a nadmiar oddawać do sieci. Energię zdeponowaną w sieci będą mogły pobierać w okresie roku rozliczeniowego w okresach wzmożonego zapotrzebowania lub w czasie, gdy fotowoltaika nie będzie pracować. Podsumowując, przedsiębiorcy zyskają status prosumenta!

Co więcej, powołując się na zapisy ustawy, jeśli przedsiębiorca posiada już mikroinstalację, będzie miał możliwość – alternatywnie do systemu opustów – sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanego.

Po trzecie – nowy gracz na rynku OZE – spółdzielnie energetyczne!

Dzięki włączeniu do tworzenia nowych zapisów ustawy o OZE Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pojawi się na rynku OZE nowy gracz – spółdzielnie energetyczne!

Spółdzielnie energetyczne z założenia mają pomagać rolnikom produkować energię odnawialną. Takie spółdzielnie, zapowiadane przez szefową Resortu Przedsiębiorczości i Technologii będą mogły powstawać na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Co więcej, to kolejny element forsowanego przez zespół ds. energetyki prosumenckiej programu Energia Plus. Dlaczego? Dlatego, że takie spółdzielnie energetyczne będą mogły rozliczać się na zasadach prosumenckich, podobnie jak osoby fizyczne, czy małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeśli więc prace nad ustawą w Sejmie przebiegną pomyślnie, spółdzielnie zdobędą prawo do korzystania z opustów.


Ulgi dla rolników, którzy inwestują w PV – czytaj więcej

Jakie kwestie dodatkowo obejmie nowelizacja?

Nowelizacja uwzględniała będzie takie kwestie jak:

  • Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym użyciu energii brutto do końca roku 2020
  • Obniżenie wysokości opłaty zastępczej co wpłynie na wysokości cen praw majątkowych w kolejnych latach, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.
  • Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w określonych w przepisach maksymalnych ilościach i wartościach energii elektrycznej oraz poziomie cen referencyjnych.
  • Przedłużenie czasu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.
  • Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia.

Liczymy na owocne prace nad nowelą w Sejmie!

Redakcja GLOBEnergia