Aktualności Aktualności

Dzisiaj rusza nabór wniosków o dotacje do OZE w Małopolsce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rusza kolejny program przyznawania dotacji do OZE – tym razem w Małopolsce. Jest on realizowany z funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w kwietniu 2018 roku.

Gdzie należy składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co można otrzymać dotacje?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

 • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,
 • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kto może się starać o dofinansowania?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Więcej o dofinansowaniach do OZE w Małopolsce można przeczytać tutaj.

Źródło: RPO Małopolska