Efekt migotania cienia

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard02

 

Dzięki elektrowniom wiatrowym w bardzo ekologiczny sposob można uzyskiwać energię. Turbina podczas pracy nie generuje zanieczyszczeń, a poza etapami budowy i likwidacji praktycznie brak jest odpadow towarzyszących elektrowni. Istnieje jednak kilka oddziaływań na środowisko, będących następstwem pracy wiatraka.

 

 

Wszelkie aspekty oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko badane są już na wstępnym etapie przedsięwzięcia. Projekt elektrowni bądź farmy wiatrowej zostaje poddany opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepidu. Jednostki te monitorują proces oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Aspekty, ktore muszą zostać poddane analizie, opisuje ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa ta stanowi implementację prawa wspolnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w szczegolności dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Jednym z oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko, budzących liczne kontrowersje jest rzucania cienia na otoczenie.  (…)

 

Clipboard03

 

Na czym polega zatem padanie cienia i jak się prognozuje jego oddziaływanie?

Niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie komputerowe (np. WindPRO), posiadające szereg opcji pozwalających stwierdzić, jak będzie wyglądało zjawisko padania cienia dla konkretnych warunkow środowiskowych. Kalkulacje ukazują w sposob precyzyjny, jak często i w jakich odstępach czasowych dany odbiorca będzie dotknięty cieniem generowanym przez farmę wiatrową. (…)

 

Efekt migotania cienia jest często mylony z efektem stroboskopowym. Migotanie o częstotliwości powyżej 2,5 Hz, zwane efektem stroboskopowym, może być uciążliwe dla 5% osob, ktore są chore na epilepsję. Częstotliwości w zakresie 2,5–3 Hz wywołują u nich negatywne efekty. U większości osob reakcja ze strony organizmu pojawia się przy częstotliwościach rzędu 16–25 Hz. Według Brytyjskiego Stowarzyszenia Epilepsji nie ma żadnych dowodow, że farma wiatrowa może wywołać atak epilepsji. Maksymalne częstotliwości migotania cienia wywołanego przez wspołczesne turbiny wiatrowe nie przekraczają 1 Hz. Aby efekt migotania cienia wywołany przez turbiny wiatrowe mogł osiągnąć efekt stroboskopowy, częstotliwość musiałaby przekraczać wspomnianą wartość 2,5 Hz, tj. 50 obrotow wirnika na minutę. Obecnie turbiny obracają się z prędkością maksymalnie 20 obrotow na minutę. (…)

 

 

Źrodła:

• AWS Truewind, Deerfi eld Shadow Flicker Analysis, 2006

•British Epilepsy Association, Photosensitive Epilepsy, 2009

• EDR, Shadow Flicker Modeling Report, 2009

• Program komputerowy EMD WindPRO 2.7  

 

 

Maciej Nawrotek w4e Centrum Energii Wiatrowej

 

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 2/2012