W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju postawiono na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii!

 
W przeprowadzonych pracach modernizacyjnych i termomodernizacyjnych szpitala została uwzględniona historia oraz bryła pierwszego budynku z 1936 roku, a obiekt położony na obszarze uzdrowiska ogrzewany jest w sposób efektywny i ekologiczny, co daje przykład innym tego typu placowkóm w Polsce.
Charakterystyka obiektu
Ze względu na lokalizację szpitala, do leczenia pacjentów wykorzystywane jest w nim bogactwo naturalne regionu – wody siarczkowo-siarkowodorowe. W szpitalu znajduje się 360 łóżek, co przekłada się na 6 000 pacjentów leczonych w związku z chorobami narządu ruchu w skali roku.
W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie przystąpiono do wykonania modernizacji tego obiektu.
Modernizacja źródła ciepła
Przedmiotem modernizacji była budowa nowej kotłowni centralnej z trzema kotłami gazowymi Vitoplex 200 firmy Viessmann o łącznej mocy 2,7 MW, które są podstawowym systemem grzewczym szpitala. Są to stojące kotły kondensacyjne o sprawności znormalizowanej do 97%(Hs)/108%(Hi). Zapewniają spalanie z niewielką emisją zanieczyszczeń dzięki niskiemu obciążeniu i przelotowej formie komory spalania. Cechuje je możliwość wyboru eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz lub z pomieszczenia technicznego, a dzięki dużej pojemności wodnej kotła nie ma konieczności montażu sprzęgła hydraulicznego oraz pompy obiegowej.
Kotły gazowe zapewniają energię cieplną do podgrzewu wody, ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji, do podgrzewania basenów rehabilitacyjnych oraz podgrzewania wody leczniczej. Ważnym elementem całego systemu jest odzysk ciepła ze spalin z kotłów gazowych, co w skali roku przynosi oszczędności w zużyciu energii cieplnej na potrzeby zabiegów.

Więcej o zarządzaniu energią w obiektach wielkopowierzchniowych podczas konferencji Energia i Obiekty Wielkopowierzchniowe


W tym systemie energetycznym zainstalowano 84 kolektory słoneczne Vitosol 200-F o łącznej mocy około 200 kW, które wspierają działanie kotłów gazowych (produkcja ciepłej wody użytkowej). Układ grzewczy wspierany jest systemem odzysku ciepła z wód pokąpielowych oraz z procesów technologicznych i procesów wentylacji przez zastosowanie pomp ciepła. Vitocal 300-G to pompy woda/woda, odzyskujące ciepło z wód siarczkowych i wód pokąpielowych stanowiących dolne źródło ciepła. Instalacja schładzania powietrza dla potrzeb wentylacji również oparta jest na pompie ciepła Vitocal 300-G.
Źródło: GLOBEnergia 2/2015