EHPA i jej plany dekarbonizacji Europy pompami ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak to zrobić? Na ten temat dyskutowano z udziałem przedstawicieli EHPA, na konferencji podczas targów ISH 2017.

Dekarbonizacja sektora ciepłowniczego to najlepsza droga do poprawy jakości środowiska i zadbania o zdrowie społeczeństwa, ale wymaga ona inwestowania w wysokiej jakości pompy ciepła we wszystkich sektorach: mieszkalnym, handlowym i przemysłowym.

W ten proces zaangażowani muszą być politycy, decydenci, planiści, architekci, przedstawiciele przemysłu i inwestorzy końcowi. Inwestor końcowy – użytkownik systemu, musi ufać tej technologii, musi wiedzieć, że jest ona niezawodna, wygodna i przyjazna środowisku.

Jak wygląda sprzedaż pomp ciepła?

Na dzień dzisiejszy dostępne są dane za 2015 roku, które informują, że zainstalowano wtedy 880 179 pomp ciepła. W sumie, pod koniec 2015 roku było ich 8 378 176 sztuk. Przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 o 24 Mt. Co do dokładnych danych za 2016 rok, EHPA na razie ich nie podała. Informuje jednak, że będą one gotowe pod koniec maja, ale wstępne dane są obiecujące i wskazują na utrzymanie ogólnego trendu wzrostowego.

Keymark dla pomp ciepła

EHPA podczas konferencji przedstawiła sposoby, jakie stosuje by zapewnić wysoką jakość tych specyficznych produktów jakimi są pompy ciepła. Po pierwsze, EHPA koordynuje rozwój CEN Heat Pump Keymark, czyli niezależnego, europejskiego znaku jakości dla wszystkich pomp ciepła. Jak zapewnia Soren Cholz, szef certyfikacji w DINCERTO, są już podwaliny dla certyfikatu dla pomp ciepła, jednego, obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w pełni zgodnego z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ekoprojektu.

Tworzony certyfikat będzie nadawany przez niezależne jednostki, wykazuje zgodność z dyrektywami europejskimi, będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych producentów i bardzo przejrzysty. Decydenci zakładają okres przejściowy do końca września b.r. i zapewniają szybki wychwyt produktów dostępnych na rynku.

Strategia DecarbHeat 2017

Sam certyfikat nie zda egzaminu. Zdaniem EHPA, niezbędne będzie opracowanie strategii dekarbonizacji sektora ciepłowniczego dla Europy – DecarbHeat2017.

Tomasz Nowak napisał niedawno: "Transformacja energetyczna zakłada remont całego łańcucha wartości, od badań i rozwoju produkcji, aż do instalacji i konserwacji.”

Strategia ta jest niezbędna z tego powodu, że dzisiejszy przemysł grzewczy jest nadal zdominowany przez paliwa kopalne, a zielone technologie grzewcze to ciągle tylko mała część rynku.

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, właśnie pracuje i będzie nadal pracować nad omówieniem celów strategii DekarbHeat, a wydają się one bardzo szerokie. Przedmiotem rozmów będą m.in.:

- Rozwój systemów energetycznych oraz decyzji politycznych do 2050 roku w kwestii dekarbonizacji sektora ciepłowniczego

- Główne wyzwania dla miast, jeśli chodzi o renowację budynków

- Digitalizacja branży ogrzewania i chłodzenia oraz opracowanie modeli biznesowych

- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię innych sektorów

Źródło: EHPA