Dalsza realizacja dotychczasowych programów

Program „Czyste Powietrze” obejmuje termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła energii. W ramach tego programu ma nadal funkcjonować wsparcie finansowe w postaci dotacji do przeprowadzanych modernizacji. Działania w ramach „Czystego Powietrza” mają pomóc w walce ze smogiem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, 36 należy do Polski.  Prezydenta Andrzej Duda planuje do końca swojej kadencji zmniejszyć tę liczbę przynajmniej o połowę.

Innym kontynuowanym programem jest „Mój Prąd”. To wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych.

Oprócz tego mają zostać wprowadzone nowe formy wsparcia dla domów wielorodzinnych, aby zmniejszyć w nich udział nieekologicznych źródeł ciepła. Mają także obowiązywać dotychczasowe ulgi termomodernizacyjne dla osób zmieniających swój dom na bardziej efektywny i przyjazny środowisku.

Więcej „zielonej energii”

Obecne działania mają na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemie energetycznym Polski. Planowane jest osiągnięcie takiego samego udziału energii ze źródeł odnawialnych, co ze źródeł konwencjonalnych po 2035 roku. Aby to osiągnąć, wsparcie otrzymają firmy pozyskujące energię z OZE.

Eko-klimat w miastach

Aby zwiększyć efekt ekologiczny w transporcie publicznym, mają zostać wprowadzone elektryczne autobusy szkolne dla gmin. Zmiany prawne ułatwią tworzenie zielonych terenów oraz realizację inwestycji proekologicznych.

Program „Dom z Klimatem” wspiera właścicieli budynków zbudowanych z bezpiecznych dla środowiska materiałów oraz pozyskujących energię z odnawialnych źródeł. Pojawi się także wsparcie finansowe dla nowo budowanych domów o charakterze ekologicznym.

Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych

Aby zadbać o bezpieczeństwo kraju i chronić go przed powodziami, suszą oraz podtopieniami, zaplanowano kolejne formy wsparcia. Przede wszystkim będą one dotyczyły osób wykorzystujących wodę deszczową do użytku własnego. Jest to objęte programem „Moja Woda”. Oprócz tego dofinansowanie skierowane zostanie tam, gdzie działać będą efektywne systemy nawadniania.

Ochrona przyrody i bioróżnorodności

W celu chronienia dobra przyrodniczego będzie realizowany narodowy program sadzenia drzew, a Parki Narodowe otrzymają większe wsparcie finansowe. Gospodarka leśna z założenia ma dbać o zachowanie zrównoważonego i wielofunkcyjnego charakteru działań.

Lepsze wykorzystanie odpadów

Aby ograniczyć niewłaściwe postępowanie związane z gospodarką odpadami, zostanie zwiększony nadzór nad obiegiem odpadów w gospodarce. Wytwórcy odpadów będą ponosili większą odpowiedzialność za ich utylizację. Ponadto zwiększone zostaną kary za niewłaściwe i niebezpieczne dla środowiska gospodarowanie nimi. Planowane są mniejsze opłaty dla obywateli za gospodarowanie odpadami, natomiast zwiększyć się one mają dla producentów.

W celu sprawniejszego i bardziej ekologicznego zarządzania, będzie funkcjonował program wsparcia recyklingu. Dodatkowe inwestycje pozwolą też na budowę sprawniejszej instalacji gospodarki odpadami.

Plamy ambitne i rozwojowe. Pozostaje nam trzymać kciuki na ich realizację. Obiecujemy bacznie się jej przyglądać.

Redakcja GLOBEnergia