Ekobudownictwo a technologie energooszczędne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Biobudownictwo
Wzrost świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, a także zmniejszające się zasoby paliw kopalnych i spowodowany tym gwałtowny wzrost cen energii (przekładający się na większe opłaty związane z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz zużywaniem energii elektrycznej), doprowadziły do poszukiwania coraz to nowszych, bardziej energooszczędnych i zdrowszych, rozwiązań technologicznych w zakresie materiałów konstrukcyjnych budynków. Wykorzystanie materiałów o powyższej charakterystyce już następuje, a ten dział budownictwa można nazwać ekobudownictwem.

Co w rzeczywistości oznacza budowanie w systemie ekobudownictwa? Przede wszystkim oznacza to  konstruowanie budynków będących w stanie ograniczyć zużycie energii, poprzez zastosowanie materiałów nieszkodliwych i ekologicznych, a jednocześnie o dobrych właściwościach izolacyjnych. Takie działanie redukuje do minimum niekorzystne oddziaływanie na środowisko, a w konsekwencji na zdrowie człowieka.

Aspekt zdrowotny, jak również oszczędność energii, która przekłada się na oszczędność pieniędzy, stały się katalizatorem w rozwoju i rozpowszechnianiu się idei ekobudownictwa, sprawiając zarazem, że wzrosła liczba przedsiębiorstw specjalizujących się w tym sektorze.

Przedsiębiorstwa te budują domy projektowane według ekotechnologii w celu zagwarantowania maksymalnego komfortu mieszkaniowego i równocześnie jak najmniejszego oddziaływania na środowisko. Wszystkie ekobudynki charakteryzują się następującymi cechami:

• komfortem użytkowania,

•  wysoką izolacyjnością cieplną,

• brakiem wilgoci,

• statecznością i odpornością na wstrząsy sejsmiczne,

• prefabrykacją elementów,

• wysoką izolacyjnością akustyczną,

• zabezpieczeniem przeciwpożarowym,

• trwałością konstrukcji

Ekodomy charakteryzują się wykorzystaniem materiałów naturalnych, nieszkodliwych dla człowieka, zapewniających wysoką izolację cieplną budynku oraz wysoką jakością konstrukcji.

Tworząc budynki o wysokiej izolacyjności cieplnej można w znaczny sposób obniżyć zapotrzebowanie na ciepło, a w konsekwencji koszty ogrzewania (mniejsze zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania = mniejszy koszt ogrzewania). Jeżeli dojdą do tego instalacje grzewcze i chłodnicze zasilane przez odnawialne źródła energii, to uzyskamy budownictwo niezależne i które będzie wręcz wytwarzało energię do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania (nigdy więcej wysokich rachunków, wręcz zwrot pieniędzy). Obecnie coraz częściej staje się to celem organów administracji publicznej zarządzających budynkami, które zauważają, że koszty energii elektrycznej rosną z roku na rok.

Ale jak w praktyce wszystko to przekłada się na dom budowany w systemie ekobudownictwa? Jak skonstruowane są ekodomy? W jaki sposób osiąga się tak wysoki poziom kompatybilności ekologicznej, izolacji i oszczędności energetycznej? Jest to możliwe dzięki połączeniu innowacji technologicznych i konstrukcyjnych, zastosowanych w każdym procesie budowlanym.

Konstrukcji nośna, składa się ze struktury stelażowej z drewna klejonego, która opiera się na żelbetowej płycie fundamentowej- to zapewnia odporność na bardzo silne wstrząsy sejsmiczne (do 12 stopni w skali Mercallego- co oznacza całkowite zniszczenie; falującą powierzchnię gruntu, zniekształcenie linii wzroku i poziomu, przedmioty wyrzucane w powietrze). Można zatem powiedzieć że ten typ budownictwa jest bardzo odporny na wstrząsy sejsmiczne (we Włoszech, skąd pochodzi autorka artykułu, jest to bardzo istotna zaleta - przyp. Redakcji).

Na tego typu całkowicie antysejsmicznym systemie konstrukcyjnym montowane są zewnętrzne ściany składające się z paneli drewnianych typu „sandwich” na ramie drewnianej, z wewnętrzną izolacją z wełny skalnej i zewnętrzną izolacją okładzinową z panelami i warstwą wykończeniową tynku. Uzyskuje się w ten sposób trójwarstwową izolację. Ściany wewnętrzne są wykonane z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na ocynkowanej ramie metalowej, pomiędzy płytami jest włożona wełna skalna, która pełni rolę izolacji akustycznej.

Izolacja znajduje się również w stropodachu, który także zbudowany jest  z drewna klejonego. Pokrycie dachowe ekobudynków może być też wykonane w postaci zielonego dachu, pokrytego warstwą ziemi, na której zasadzone są rośliny. Tak wykonany zielony dach stanowi swego rodzaju naturalną izolację termiczną i akustyczną.

zobacz także:

Energooszczędność (w) domu

Do tego wszystkiego dochodzą najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne służące do pozyskiwania ciepła i prądu elektrycznego  z energii słonecznej. Pozwala to uzyskać niezależność energetyczną i sprawia, że nie narażamy się na problem braku zasilania. Dodatkowo można wyposażyć dom w  minielektrownie wiatrowe, które  mogą wyprodukować w ciągu roku około 1000–1800 kWh energii elektrycznej, system gromadzenia wód opadowych wraz z  innowacyjnym systemem uzdatniania.  Pozwala on gospodarstwom domowym wykorzystywać wodę deszczową do użytku sanitarnego oraz np. do napełnienia oczka wodnego czy sztucznego jeziorka,  które nadaje urok posesji. Istnieje również możliwość wykorzystania płytkich  instalacji geotermicznych, które w połączeniu z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła pozwalają ogrzewać, schładzać i oczyszczać powietrze w domu dając ciepło zimą i chłód latem.

Zintegrowanym i skomputeryzowanym zarządzaniem systemami technologicznymi, sprzętem informatycznym oraz sieciami komunikacyjnymi zajmuje się domotyka. To z niej wyszedł termin „inteligentny dom”. Budynki mogą być wyposażone w scentralizowane i zintegrowane systemy będące w stanie kontrolować i sterować aparaturą elektryczną i elektroniczną. Włączenie instalacji grzewczej i oświetleniowej bezpośrednio np. z biura przez komputer, decyzja o uruchomieniu sprzętu domowego za pomocą telefonu komórkowego to tylko niektóre z rzeczywistych korzyści oferowanych przez zastosowaną w domach domotykę. To nie tylko komfort, ale również bezpieczeństwo dzięki możliwości aktywowania systemu antywłamaniowego na odległość, czujników wody i gazu, telepomocy, oraz automatyzacja w sterowaniu bramami, automatycznymi drzwiami, roletami i żaluzjami.

A zatem ekodom to dom technologiczny, ale z harmonią i ciepłem, które może dać tylko drewno, dom inteligentny, ale łączący wygodę z poszanowaniem środowiska i oszczędnością energetyczną. Mieszkanie będące w stanie „porozumieć się” ze środowiskiem i w którym, dzięki technologii, możemy czuć się coraz bardziej „u siebie”.

Domy ekologiczne to: naturalne materiały, alternatywne źródła energii elektrycznej oraz innowacyjne systemy izolacyjne, klimatyzacja w okresach letnich i kontrola wilgotności. (...)

Elena Sabbadini


Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2010