Ekonomiczne i edukacyjne efekty zastosowania paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej zaprezentowano podczas niecodziennej konferencji prasowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowanej w na dachu obiektów Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym”.  

Na pytania dziennikarzy odpowiadali prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz, senator Bogusław Śmigielski, ks. proboszcz Józef Lenda i twórca instalacji fotowoltaicznej Marian Błaszkiewicz oraz Bernard Błaszczyk – dyrektor regionalny ochrony środowiska oraz przedstawiciele spółki ciepłowniczej w Jaworznie.


Instalacja fotowoltaiczna
, która stanęła w 2011 roku na dachu kościoła w Jaworznie to największa z czterech zarejestrowanych obecnie w kraju. To pierwszy w Polsce kościół, którego proboszcz i Rada Parafialna zdecydowała się zamontować na dachu świątyni instalację fotowoltaiczną oświetlająca i ogrzewającą obiekty kościelne.

312 modułów fotowoltaicznych o wysokiej sprawności (ok 14,8%) pozwala przekształcać promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. W okresie letnim, kiedy produkcja energii jest wyższa od zapotrzebowania obiektu, nadmiar jest sprzedawany do sieci energetycznej. Produkcja energii z całej instalacji w słoneczny dzień wynosi 300-400 kWh. Rocznie daje to ok 65 tys. kWh. Umożliwia to nie tylko oświetlenie kościoła i dzięki ogrzewaniu podłogowemu utrzymanie stałej – ok 9 stopni temperatury w pomieszczeniach, ale także ogrzanie wszystkich ławek w kościele.

To nowatorskie rozwiązanie udało się zrealizować dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach, który dofinansował całość zadania do 72% kosztów kwalifikowanych. Dotacja wyniosła 283 tys. zł, a preferencyjna pożyczka 536 tys. zł. Pozostałe koszty stanowiły wkład własny inwestora.

Dzięki tej instalacji nie tylko osiągnięto efekty ekonomiczne ale także środowiskowe. Znacznemu zmniejszeniu w Jaworznie uległa emisja rocznych zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery. Pyłu o 27 kg, dwutlenku siarki o 290 kg rocznie, tlenku azotu o 171 kg dwutlenku węgla o 94 tys. kg i tlenku węgla o 213 kg.
Prezes Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na to, że instalacja w jaworznickim sanktuarium to przykład przedsięwzięcia bardzo dobrze przemyślanego i obliczonego tak, by poniesione nakłady jak najszybciej mogły się zwrócić. Nie ma bowiem dziś w kraju takiej możliwości aby duże instalacje odnawialnych źródeł energii były szybko rentowne bez wsparcia ze środków publicznych. To więc co wydarzyło się w Jaworznie pozwala stać się dobrym wzorem dla innych i to zarówno właścicieli obiektów użyteczności publicznej jak i innych obiektów. Nic tak dobrze bowiem nie służy edukacji ekologicznej jak dobry przykład sąsiada, tym bardziej jak jest nim własny proboszcz – mówiła G. Lenartowicz

Biorąc zatem pod uwagę ekonomiczne, środowiskowe i edukacyjne korzyści wynikające z zastosowania w instytucji użyteczności publicznej najnowszych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, senator Bogusław Śmigielski wystąpił z do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o wyróżnienie tej inicjatywy w sposób szczególny- jako modelowej w regionie inwestycji służącej zarówno ochronie środowiska jak i kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Zarząd Funduszu przyznał Radzie Parafialnej przy Sanktuarium nagrodę finansową za społeczną aktywność i innowacyjność w postaci zastosowania paneli fotowoltaicznych na budynku kościoła.

W ciągu ostatnich 3 lat WFOŚiGW w Katowicach dofinansował 77 instalacji solarnych i fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w województwie śląskim. Na ten cel ze środków Funduszu przeznaczono w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek ponad 33 mln zł.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach