Kangur

Celem program Kangur jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Program przewiduje możliwość zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych oraz przeszkolenia kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Dodatkowo beneficjenci programu mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy infrastruktury umożliwiającej ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych. Dofinansowanie na infrastrukturę ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej. Beneficjentami programu są gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można było składać w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., natomiast wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki było trzeba złożyć terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r. Budżet na realizację celu programu wynosi do ponad 64 mln  zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 52 mln zł dla zwrotnych form dofinansowania – do ponad 11 mln  zł. Jako okres kwalifikowalności kosztów wskazano okres kwalifikowalności 01.01.2019 r. –  31.12.2022 r.

Gminy mogły się ubiegać o dofinansowanie, uzależnione od liczby mieszkańców tj.

  • w wysokości do 60  proc.  kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta jest niższa lub równa 5 tys.
  • w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 5 do 10 tys.
  • w wysokości do 40 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 10 do 20 tys. mieszkańców,
  • w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20 tys. mieszkańców.

Wyniki

Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 06.04.2021 roku zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego. Znalazły się na niej gminy Skalbmierz, Pałecznica, Troszyn, Kranospol, Daszyna, Tykocin, Przedecz, Śniadowo, Działoszyce, Rzeczyca, Gietrzwałd, Korzenna, Wieniawa, Grudziądz, Ojrzeń, Platerów, Zduny, Rusinów, Ożarów Mazowiecki oraz Jawornik Polski.

Rząd wspiera rozwój autobusów elektrycznych

Nie jest to jedyny program wspierający rozwój autobusów elektrycznych w Polsce.  Pierwsza faza programu rządowego Zielony Transport Publiczny okazała się sukcesem. W styczniu 2021 r. na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy o starcie naboru, który wesprze dekarbonizację transportu publicznego w polskich miastach. NFOŚiGW poinformował 18 stycznia o jego zakończeniu za sprawą wyczerpania puli dostępnej alokacji na dotacje tj. 1,1 mld zł. W pierwszej fazie programu wnioski złożyły 33 miasta o dofinansowanie zakupu 431 autobusów elektrycznych oraz wodorowych (300 autobusów elektrycznych, kilka trolejbusów, ok. 100 autobusów wodorowych).

Według informacji Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, w 2020 r. zarejestrowano 200 nowych autobusów elektrycznych w Polsce. W efekcie po polskich drogach w ramach publicznego transportu zbiorowego jeździ już ponad 400 pojazdów napędzanych energią elektryczną. Największą flotę autobusów elektrycznych posiada Warszawa (stan na koniec 2020 r.). Mieszkańcy stolicy Polski mają do dyspozycji 161 autobusów o napędzie elektrycznym. Na kolejnych miejscach uplasowała się Zielona Góra (43 sz.), Kraków (29 szt.) oraz Jaworzno (24 szt.).

Źródło: NFOŚiGW/PSPA

Redakcja GLOBEnergia