Ekologiczna produkcja Whisky

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

4 października 2011 roku firma GE ogłosiła plany swoich działań rozwojowych podejmowanych wspólnie ze słynną szkocką destylarnią, firmą William Grant & Sons (dalej zwaną Grant’s).

Przewidują one dostawę rozwiązania kogeneracyjnego, opartego na posiadającym certyfikat ecomagination silniku gazowym Jenbacher J620 do destylarni Grant’s Girvan Distillery w miejscowości Girvan (Szkocja). Docelowo silnik gazowy będzie wytwarzał 3 MWh dodatkowej energii poprzez wykorzystanie dwutlenku węgla (który zwykle powstaje jako odpad w procesie produkcji alkoholu), tym samym zwiększając wydajność instalacji oraz ograniczając poziom emisji związków węgla przez zakład produkcyjny. Silnik ten będzie zasilany biogazem,  wytwarzanym z pozostałego po procesie produkcji alkoholu słodu. Zastosowanie silnika gazowego pomoże firmie Grant’s dołączyć do grona najbardziej ekologicznych i największych niezależnych producentów energii w regionie.  Jeszcze tej jesieni GE dostarczy silnik na miejsce instalacji.

Producent kontynuuje w ten sposób swoje dążenie do opracowywania coraz bardziej wydajnych metod destylacji oraz ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko.

W zakładzie firmy Grant’s zainstalowano już trzy silniki gazowe J420. Dwa z nich oddano do eksploatacji w 2009 roku, a jeden ubiegłego lata. Łącznie elektrownia biogazowa generować będzie około 7,4 MWh energii.

Nowy silnik, dostarczony do destylarni może osiągać wydajność przekraczającą 43 procent. Silnik zasilany jest biogazem, dzięki czemu umożliwia klientom wykorzystywanie lokalnych, dostępnych w dużych ilościach materiałów odpadowych w celu niezależnego generowania energii elektrycznej. Nowy silnik będzie uruchomiony w Grant’s na początku przyszłego roku.  Jego działanie będzie polegało na wykorzystywaniu ścieków powstających podczas produkcji whisky (jako odpad produkcyjny) do zasilania instalacji. Pozwoli to ograniczyć ilość odpadów generowanych podczas procesu destylacji, a także umożliwi zakładowi osiągnięcie większej wydajności. W procesie tym zmniejszone zostanie również zapotrzebowanie na wodę, ponieważ ciepło z instalacji wydechowej silnika będzie odzyskiwane i przekształcane w parę wodną, która z kolei wykorzystywana będzie w procesie destylacji.

Zamówienie na dostawę silnika podkreśla rosnące globalne zapotrzebowanie na elastyczne, ekonomiczne i wydajne źródła energii, w szczególności takie, które umożliwiają wykorzystanie dostępnych lokalnie materiałów paliwowych.

Źródło: GE