Free Cooling System, modernizacja chłodnictwa oraz system oświetlenia LED, to tylko niektóre z rozwiązań  proekologicznych wdrażanych w centrach handlowych należących do Carrefour Polska.

Koncern ten, jako właściciel i zarządca licznych centrów handlowych w Polsce, realizując strategię Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie, wdraża na terenie swoich obiektów, szereg innowacyjnych i wysoko efektywnych rozwiązań proekologicznych.  Firma nie tylko oszczędza surowce naturalne, ale także ogranicza szkodliwe emisje do atmosfery. Obecnie rozwija ona w swoich obiektach m.in. system Free Cooling oraz system chłodnictwa wykorzystujący CO2.

Innowacyjne rozwiązanie Free Cooling wykorzystuje niskie temperatury wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w obiekcie. Chłodzenie pomieszczeń odbywa się  m.in. za pomocą cyrkulacyjnej pompy cyrkulacyjnej – urządzenia wykorzystującego niskotemperaturową energię geotermalną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych, a następnie przekazujące energię do wymienników ciepła chłodu w centrach wentylacyjnych i odbiornikach chłodu. Dzięki systemowi Free Cooling zużycie energii jest czterokrotnie mniejsze w porównaniu z klimatyzowaniem czy ogrzewaniem konwencjonalnym.

Obecnie system ten funkcjonuje w sklepach firmowych w Galerii Lwowskiej  w Zamościu oraz w w Sosnowcu. Firma planuje również włączyć do tego programu kolejne swoje obiekty. Jeszcze w tym roku będzie on uruchomiony w Olsztynie, które przechodzi obecnie gruntowną modernizację.

Jednocześnie w wybranych lokalizacjach, firma ta rozwija także system chłodnictwa wykorzystujący CO2 jako czynnik chłodniczy oraz inwestuje w wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu  LED w wielu swoich placówkach. Dzięki temu życie energii spadło aż o 80% przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: Carrefour Polska