Polski przemysł źródeł światła dopiero od niedawna dogania osiągnięcia światowej technologii i wzornictwa. Jest to związane głównie z wejściem na polski rynek zagranicznych producentów. Jak dotąd jednak, wagę przywiązuje się prawie wyłącznie do energooszczędności źródeł światła (zużycie – 35% energii elektrycznej). Wartość rynku oświetleń terenów publicznych w Polsce ocenia się na ok. 100 mln USD rocznie. W powszechnej świadomości istota problemu sprowadza się do montażu lamp energooszczędnych. Jest to jednak tylko jeden z wielu tematów dotyczących oświetlenia, który czeka w Polsce na odkrycie. Do problemów nierozwiązywalnych w Polsce można zaliczyć zagadnienia związane ze zdrowotnymi aspektami oświetlenia oraz zagadnienia dotyczące jakości oświetlenia zewnętrznego i nowych materiałów, a także ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu na drogach. Przy projektowaniu ulic nie bierze się obecnie pod uwagę jakości oświetlenia, lecz tylko jego natężenie. Tymczasem źródła światła nowego typu, np. świetlówki rtęciowe wysokoprężne, sodowe czy laserowe mnożą problemy, jakich wcześniej nie było. Pojawia się kwestia ochrony przed zniekształcaniem naturalnych barw, tzw. zatrucia światłem, szkodliwego promieniowania UV i podczerwonego.

 

zobacz także:

Energooszczędność (w) domu

 Czytaj całość

Globenergia 1/2011

okladka-1-2011Image72

 

Modernizacja oświetlenia

 

Obecnie na wymianę czekają przede wszystkim energochłonne, przestarzałe i nieskuteczne lampy oświetlenia ulic. Modernizacja oświetlenia ulic, dróg, węzłów komunikacyjnych, placów i innych obiektów użyteczności publicznej przynosi niekwestionowane korzyści, takie jak:

• znaczna poprawa jakości oświetlenia,

• spełnienie wymagań dotychczasowych parametrów natężenia oświetlenia i równomierności),

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów jej zakupu,

• obniżenie kosztów konserwacji.

 

Uzyskane oszczędności pokrywają koszt inwestycji, a po jej spłaceniu mogą być przeznaczone na inne cele (w tym rozbudowę sieci oświetleniowej). Podstawą systemu jest wymiana istniejących opraw i źródeł światła na oprawy energooszczędne. Z porównania różnych instalacji oświetlenia ulicznego wynika, że ogólne koszty roczne i zużycie energii są najniższe w przypadku oświetlenia, w którym zastosowano wysokoprężne lampy sodowe. Projekty modernizacji, w których zastosowano lampy sodowe, pozwalają na zmniejszenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych w granicach 40–60% w stosunku do mocy przed modernizacją. Dodatkowe 9–15% oszczędności daje modernizacja systemu sterowania. Modernizacja systemu sterowania, prowadząca do efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej to głównie stosowanie rozwiązań, w których zmniejszono zużycie energii w określonych porach nocnych. Ponieważ współczesne wymagania co do równomierności oświetlenia wykluczają stosowanie rozwiązań polegających na wyłączeniu połowy opraw oświetleniowych, efekt zmniejszenia zużycia energii osiąga się poprzez:

• obniżenie napięcia sieci zasilającej oprawy oświetleniowe,

• instalowanie układu ograniczającego pobieraną moc w każdej oprawie oświetleniowej.

 

Praca lampy przy zmniejszonym poborze mocy przynosi znaczne oszczędności. Dla przyjętej wersji oprawy oświetleniowej z reduktorem mocy, pracującej w sieci oświetleniowej sterowanej cyfrowym zegarem astronomicznym, oszczędza się prawie 15% mocy zainstalowanej.

 

zalety ekologicznego oswietlania

 

Warunki prawidłowego oświetlenia drogi

 

Prawidłowe oświetlenie drogi daje wiele korzyści, które mają zarówno charakter wymierny, jak i niewymierny. Oświetlenie drogowe bezpośrednio wpływa na ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drodze i poboczu. Oświetlenie to także bezpieczeństwo osobiste. Dzięki oświetleniu drogowemu zmniejsza się liczba kradzieży i napadów. Nadto oświetlenie drogowe może służyć do kreowania atmosfery. Rodzaj zastosowanego światła, jego barwa i stopień oddawania kolorów oraz sposób i typ zastosowanych opraw oświetleniowych będą tworzyć jasną przestrzeń dla człowieka. Można przez to uzyskać niepowtarzalny charakter danego miejsca, stworzyć wizytówkę gminy. Badania prowadzone na całym świecie potwierdzają bezspornie, że instalowanie dobrego oświetlenia zmniejsza ilość wypadków średnio o 30%, a w miejscach niebezpiecznych, takich jak skrzyżowania i wiejskie drogi, nawet o ponad 45%.

 

Kinga Kalandyk

Redakcja GLOB Energia

 

Czytaj całość

Globenergia 1/2011

okladka-1-2011Image72