Zdecydowane zalety linii kablowych w stosunku do linii napowietrznych powodują, że na szeroką skalę realizuje się projekty kablowania linii napowietrznych. Rozdzielnica małogabarytowa typu Xiria firmy Eaton wpisuje się w aktualne trendy. Ma niewielkie rozmiary, szeroki zakres temperatury pracy (-25°C do +55°C) oraz wysokie parametry elektryczne. Dzięki temu może być stosowana w wolnostojących złączach kablowych i stacjach transformatorowych oraz w stacjach wkomponowanych.

Przekrój rozdzielnicy SN typu Xiria

Wpływ na środowisko

Dla użytkowników urządzeń elektrycznych kwestie związane z ekologią są coraz ważniejsze. Protokół z Kyoto oraz kolejne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego stawiają za cel ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z nich jest sześciofluorek siarki (SF6), który znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Chociaż rozporządzenie 842/2006 dotyczące gazów fluorowanych zakazało stosowania SF6 w większości gałęzi przemysłu, nadal jest on używany m.in. w rozdzielnicach średniego napięcia.

Procentowy udział gazów fluorowanych w efekcie cieplarnianym nie jest duży w porównaniu do skutków emisji CO2. Jednak w przeciwieństwie do dwutlenku węgla SF6 jest sztucznie stworzony przez człowieka i może pozostawać w atmosferze nawet przez 2000-3000 lat. Z problemem tym przyjdzie się nam tak czy inaczej zmierzyć, bez względu na konkluzje trwającej debaty związanej z efektem cieplarnianym czy warunkami gospodarczymi.

Xiria w wykonaniu rozbudowywalnym

Tam, gdzie jest alternatywa dla gazu SF6, powinniśmy z niej korzystać – takim rozwiązaniem jest np. rozdzielnica SN typu Xiria. Coraz większa liczba instalacji źródeł odnawialnych (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe), wymaga modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej. Najczęściej posiadają one własne rozdzielnice średniego napięcia. Przy wyborze urządzeń warto pamiętać o ochronie środowiska i stosować ekologiczne rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Eaton

Powering Business Worldwide