W dniach 26-27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu. Podczas Szczytu zostały poruszone między innymi takie tematy jak: Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE, Ekologiczne źródła energii w każdym domu, czy też Zielona Energia szansą na rozwój regionów.

Współczesny świat zmierza w kierunku realizacji coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej. Megatrend rozwoju OZE nie ominie również Polski. Ten proces coraz bardziej postępuje także u nas, ale nie wszystko od razu. W Polsce rozwój OZE musi być uzupełniany przez energetykę konwencjonalną, bo ta gwarantuje stabilne dostawy i bezpieczeństwo energetyczne kraju. To słowa ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wypowiedziane podczas dyskusji o rozwoju odnawialnych źródeł energii.

To słowa, które ciężko przyjąć za dobre w dobie słusznego boomu na OZE, jednak wszyscy wiemy, że stabilność dostaw energii musi zostać zapewniona.

Zdaniem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – rząd jest w pewnych nożycach, bo z jednej strony społeczeństwo chce odnawialnych źródeł energii i stabilnych jej dostaw a z drugiej strony mówi „nie za nasze pieniądze”. W tej sytuacji staje się to problemem państwa. Musimy te dwie kwestie umieć pogodzić.


Programy zaradcze

Na szczęście pojawiły się już w Polsce programy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i walki z niską emisją. Jednak te programy, a Polska energetyka, to dwie nieco oddzielne kwestie, a działania muszą zostać przeprowadzone we wszystkich aspektach!

Ministerstwo twierdzi, że rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych staje się coraz popularniejszy a proponowane programy wsparcia tych inwestycji cieszą się dużym zainteresowaniem.

Prawdą jest, że program Mój Prąd od początku swego wejścia zyskał bardzo dużą popularność, a dynamika składania wniosków bardzo cieszy. Niestety po roku działania programu Czyste Powietrze zostało wymienione jedynie około 70 tysięcy kotłów, w obliczu 3,5 mln koniecznych do wymiany. W takim wypadku, chyba nie można mówić o dużym zainteresowaniu Polaków.

są jeszcze inne programy. Ministerstwo Energii odpowiada za wdrażanie funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w sektorze energetyki. Wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano już ponad 670 umów na dofinansowanie w kwocie ponad 9,5 mld zł inwestycji o całkowitej wartości blisko 21 mld zł. Inwestycje dotyczą bardzo różnych obszarów polskiej energetyki i wciąż podpisywane są kolejne umowy.

Na terenie całego kraju utworzona została sieć profesjonalnych doradców w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Każdy może skorzystać z porad z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.

 Inwestycje w sektorze energetycznym są niezbędne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy warunków życia Polaków – argumentował minister Tchórzewski

Ekologiczne źródła energii w każdym domu

Ekologiczne źródła energii w każdym domu to jeden z tematów poruszanych podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego. Program Mój Prąd i zainteresowanie jakim się cieszy pokazuje, że Polacy faktycznie chcieliby mieć ekologiczne źródła energii w swoich domach.

Z każdym dniem zwiększa się liczba wniosków składanych na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Do dnia wczorajszego Polacy złożyli prawie 900 wniosków, na łączną moc 5 MW, a Ministerstwo Energii zaakceptowało wypłaty na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego całościowy budżet to aż 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program wspiera rozwój energetyki prosumenckiej.

Poziom restrykcji unijnych dotyczących klimatu rośnie, a Polska musi sobie z nimi jakoś poradzić. OZE jest szansą na rozwój polskich regionów, a perspektywa ekologicznych źródeł energii w każdym domu jest coraz bardziej dostępna. Polska gospodarka jest uzależniona od węgla. Czy OZE się w niej odnajdzie?

Zapraszamy na II Kongres Trendy Energetyczne, już 8 i 9 października w Krakowie!

 

Redakcja GLOBEnergia