Gmina Stare Juchy jest gminą wiejską o niewątpliwych walorach krajobrazowo-przyrodniczych.

Istnieje tu szereg budynków niegdyś należących i administrowanych przez Zespół Szkół Samorządowych. Należą do niech: budynek szkoły, biblioteka, świetlica ze stołówką, przedszkole z ośmioma mieszkaniami oraz dom nauczyciela z czterema mieszkaniami. Budynki były zasilane z dwóch kotłowni węglowych: pierwsza w przedszkolu, druga ogrzewała pozostałe budynki. Łączna moc pieców wynosiła ok. 0,8 MW.

Jednocześnie zespół szkół nie miał  sali gimnastycznej. Jej budowę uznano za jeden z priorytetów inwestycyjnych Rady Gminy. Ze względu na stan technologicznego zużycia istniejących pieców nie było możliwe jednak wykorzystanie ich do ogrzania kolejnego obiektu. Jedynym rozwiązaniem było zbilansowanie zapotrzebowania na ciepło oraz dokonanie zabiegów termomodernizacyjnych.

Rada Gminy podjęła uchwałę pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego – wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.
W czasie realizowania inwestycji docieplono budynek szkoły i dom nauczyciela, przyłączono budynek przedszkola, w którym zlikwidowano kotłownię na węgiel oraz położono nowe sieci ciepłownicze. Nowa kotłownia o mocy 460 kW jest w pełni zautomatyzowana, opalana zrębkami i peletem. Po zasypaniu do bunkra ruchoma podłoga podaje paliwo podajnikiem ślimakowym do zasobników i stąd do pieców.

Stworzono rezerwę ciepła na dołączenie przyszłej hali widowiskowo-sportowej.
Kotłownia lokalna opalana zrębkami drewnianymi służy następującym celom:
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz ograniczenie kosztów ogrzewania budynków,
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń istniejących kotłowni węglowych pracujących dla potrzeb ogrzewanych budynków,
– zagospodarowanie odpadów drewnianych z lokalnych zakładów przetwórstwa drewna oraz Lasów Państwowych.
Zmiana emisji przy zastosowaniu drewna w miejsce węgla kamiennego dla analizowanego obiektu przedstawia się następująco:

Po pierwszym sezonie należy uznać, że założone cele, zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, zostały zrealizowane. W ciągu ostatniego sezonu zużyto 115 ton peletu i zrębek za kwotę 77.165 zł. Poprzednio w sezonie spalano 110 ton węgla za 74.750 zł. Koszty opału są zbliżone, ale nie uwzględniają konieczności zatrudnienia trzech palaczy, czyli kosztu w wysokości ok. 31.500 zł.

Projekt polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów nad piwnicą, budowie nowych ciepłociągów z węzłami cieplnymi wyposażonymi w automatykę. Zostaną wymienione okna i drzwi wejściowe, a w mieszkaniach zamontowane zostaną termozawory. Kotłownia zostanie wyposażona w dwa piece opalane biomasą o łącznej mocy 460 kW. Paliwo będzie magazynowane w bunkrze zasypowym wyposażonym w ruchomą podłogę i poprzez zbiorniki pośrednie w pełni automatycznie dostarczane do kotłów. Dotychczasowe inwestycje spowodowały mniejsze zużycie węgla na potrzeby grzewcze w Starych Juchach o 60%, odczuwalny jest też spadek niskiej emisji.

 

zobacz także:

Energooszczędność (w) domu

Dom bio i jego szkielet

 

Jarosław Franczuk
Sekretarz Gminy Stare

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2009

GLOBEnergia 4/2009GLOBEnergia 4/2009