Ekologiczny metanol jako narzędzie do walki z ociepleniem klimatu? Kolejna fabryka powstanie w Holandii

GIDARA Energy, holenderska firma zajmująca się wytwarzaniem biopaliw z odpadów niepodlegających recyklingowi oraz administracja portu w Rotterdamie ogłosiły powstanie kolejnego zakładu produkującego zaawansowane biopaliwa. Opracowany wysokojakościowy metanol już przyczynia się do redukcji emisji CO2 na poziomie spełniającym wymagania pakietu Fit-for-55 oraz przepisów dyrektywy RED II. Zapisy RED II mówią o osiągnięciu 3,5 procentowego udziału zaawansowanych biopaliw w transporcie do 2030 roku. Czy ekologiczny metanol może zastąpić paliwa konwencjonalne?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biopaliwo

Stworzenie odpowiednich warunków

Zarząd portu w Rotterdamie przedstawił strategię, w której do 2050 roku port ma stać się neutralnym kompleksem przemysłowym pod względem emisji dwutlenku węgla. Z tej racji przyjęto strategię polegającą na ułatwianiu inwestycji pozwalających na redukcję śladu węglowego. Jest to działanie, którego celem jest także przyciągnięcie nowych innowacyjnych firm, aby ośrodek portowy mógł się dynamicznie rozwijać. Jednym z podjętych w ramach tego planu przedsięwzięć jest budowa fabryki produkującej biometanol.

Paliwo i jego pozyskiwanie

Zaawansowany biometanol to głównie paliwo transportowe. Może być wykorzystywany w jego samochodowej, morskiej i lotniczej wersji. Jest to zatem paliwo nie tylko odnawialne, ale także uniwersalne. Jego zużycie i rozpowszechnienie znacznie podwyższy ekologiczność każdego z wymienionych rodzajów transportu.

W roku 2021 firma GIDARA Energy ogłosiła powstanie Advanced Methanol Amsterdam (AMA) – najbardziej nowoczesnego zakładu zajmującego się produkcją odnawialnych paliw. AMA i nowy obiekt, który ma powstać w Rotterdamie będą identyczne. Taka sama będzie również wykorzystana w wytwarzaniu metanolu technologia. High-Temperature Winkler (HTW) to najbardziej rozwinięta technologia gazyfikacji biopochodnych. Jest to zarazem jedna z najstarszych technologii, gdyż została opracowana w latach dwudziestych XX wieku przez niemiecką firmę Rheinbraun AG. Na przestrzeni stu lat technologia została ulepszona między innymi w taki sposób, aby możliwe było stosowanie różnych substratów. HTW w 2019 roku zostało zakupione przez firmę GIDARA Energy, a proces produkcji jest dalej udoskonalany.

Lokalizacja

Rozpoczęcie prac inżynieryjnych nad Advanced Methanol Rotterdam zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2023 roku. Budowa ma zakończyć się w 2025 roku. W tym samym roku fabryka ma rozpocząć produkcję metanolu. Fabryka ma być zlokalizowana przy Torontostraat w obszarze Botlek w rotterdamskim porcie, a teren zakładowy ma mieć powierzchnię 8,5 ha. Lokalizacja została wybrana tak, aby zminimalizować koszty dostaw odpadów. Przyczynia się do tego bardzo dobre połączenie z dostawcami z racji położenia w największym Europejskim porcie.

Wpływ na środowisko i ekologiczne rozwiązania

AMR ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 350 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie przy produkcji na poziomie 90 tys. ton biopaliwa. Paliwo powstanie poprzez przekształcenie 180 tys. ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Odpady pozyskiwane będą z okolic, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, który pojawiłby się podczas ich transportu. Ponadto jest to teren silnie zurbanizowany, więc dostępność surowca będzie na odpowiednim poziomie.

Fabryka biometanolu w Rotterdamie ma spełniać trzy warunki. Pierwszy to wykorzystanie odpadów, które nie nadają się do recyklingu, drugi to produkcja ekologicznego paliwa, a trzeci to generowanie możliwie jak najmniejszego wpływu na środowisko. Końcowy etap procesu wytwarzania paliwa został opracowany w taki sposób, aby odpady były praktycznie w całości zagospodarowane i przynosiły korzyści w innych gałęziach gospodarki. Dwutlenek węgla będzie wychwytywany i kierowany do okolicznych szklarni, gdzie hoduje się rośliny spożywcze i ozdobne. Pozostałości użyte zostaną np. do produkcji cementu. Sole i amoniak jako cenne surowce przemysłowe będą sprzedawane innym zakładom. Stworzy to zrównoważony i ekologiczny system, który zagospodarowuje większość produktów ubocznych procesu wytwórczego.

Źródło: gidara-energy.com

Zobacz również