Wystąpienia narodowe Austrii, Kanady, Czech, Norwegii i Szwajcarii, ekspozycja czołowych firm z 15 krajów, pokazy dynamiczne, przestrzenie specjalne i prawie 50 konferencji na najbardziej palące tematy dotyczące ochrony środowiska – tak zapowiadają się targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które rozpoczną się we wtorek, 27 października.

 

Targi potrwają do 30.10.2015 r.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM to dawniejsze targi Poleko, Komtechnika i Gmina odbywające się nie tylko pod zmienioną nazwą, ale też w nowej formule. Ekspozycję i wydarzenia poszerzono o kwestię bardzo istotną dla obecnego środowiska biznesu – zrównoważony rozwój.
Na ekspozycji będzie można spotkać eko-innowacje dedykowane dla zakładów produkcyjnych z każdej gałęzi przemysłu. Od skutecznego gospodarowania odpadami, poprzez efektywność energetyczną i uzdatnianie wody, po zrównoważony transport i emisję gazów. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych trendów oraz aktualna wiedza o tym, jakich zmian w zakresie ekologii możemy się spodziewać w najbliższych latach.


Co w pawilonach?
• Pawilon 5 i 5A
– gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych
– utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)
• Pawilon 7A
– wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne
• Pawilon 8A
– gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
– technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
– produkty i usługi dla samorządów
• Pawilon 8
– transport zrównoważony
– Miasteczko Ekologiczne
• Pawilon 15
Kongres ENVICON
• Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)
– ekspozycja wystawców
– City Truck Show

 

glob pełen energii