Czy opłaca się czerpać energię z odnawialnych źródeł? To pytanie jest zadawane bardzo często, ale odpowiedź na nie jest skomplikowana. 

 
Patrząc czysto ekonomicznie na to zagadnienie, nie uwzględniając aspektów społecznych i środowiskowych,  produkcja energii z odnawialnych źródeł energii takich jak elektrownie biomasowe, biogazowe, wodne i wiatrowe czy fotowoltaiczne produkują często energię drożej, niż elektrownie konwencjonalne spalające węgiel.  Mowa tutaj o porównaniu kosztów wytworzenia energii  w całym czasie życia tej elektrowni do ilości wyprodukowanej energii. 
Aby porównać ekonomikę poszczególnych źródeł energii można posłużyć się metodą LCOE i wyznaczyć koszt produkcji energii w cyklu życia elektrowni. Koszty wytwarzania energii wytwarzane są metodą uwzględniają wszystkie koszty poniesione na wyprodukowanie jednostki energii w danych źródle w czasie życia danej elektrowni. Uwzględniają one takie koszty jak: nakłady inwestycyjne, koszty paliwa, koszty obsługi, serwisu, napraw. Czas życia elektrowni to od 20, nawet do 40 lat, w zależności od technologii. Inwestycje OZE mają często ten okres krótszy. 
 
 
Koszty wytworzenia energii w Europie podawane są w euro/kWh.  Walutą jest euro, ponieważ wszystkie koszty związane z produkcją energii są zależne od tej właśnie waluty: koszty inwestycyjne jak i nakłady na paliwo. 
 
Elektrownie oparte na OZE charakteryzują się wysokimi kosztami inwestycyjnymi, a relatywnie bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Elektrownie konwencjonalne wręcz odwrotnie.  Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, koszty wytworzenia energii z paliw konwencjonalnych rosły. Dzięki temu, olbrzymia dysproporcja istotnie się zmniejszyła.