W odpowiedzi na wzrost udziału źródeł odnawialnych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 14 marca 2017 roku, NEDO oraz Ministerstwo Energii podpisały memorandum o współpracy w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS).

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wykorzystuje japońską technologię automatyk systemowych oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS).

W celu realizacji projektu, Hitachi oraz Hitachi Chemical podpisały 17 marca 2017 r. umowę wdrożeniową z PSE, Energa Operator i Energa Wytwarzanie. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy przez Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC z NEDO.

Decyzja o realizacji projektu przez następne trzy i pół roku została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które było realizowane od lutego 2015 do listopada 2016 roku przez Hitachi, Hitachi Chemical, oraz inne zaangażowane w projekt instytucje.

W ramach projektu Hitachi przy współpracy z PSE, Energa Operator i Energa Wytwarzanie zbuduje system SPS, natomiast Hitachi Chemical będzie odpowiedzialne za budowę hybrydowego magazynu energii elektrycznej wyposażonego w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe.

System SPS w trybie ciągłym będzie wykonywał obliczenia w oparciu o informacje on-line dostarczane z systemu SCADA i na ich podstawie będzie opracowywał scenariusze działań dla określonych zakłóceń, poprzez wykonywanie cyklicznych analiz. W przypadku wystąpienia zakłócenia, system SPS dokona niezbędnych sterowań w celu wyeliminowania przeciążeń na podstawie wyników analiz.

Hybrydowy system magazynowania energii elektrycznej będzie charakteryzował się zarówno wysoką wydajnością dzięki wykorzystaniu technologii litowo-jonowej jak i efektywnością kosztową poprzez zastosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Celem instalacji BESS jest sprawdzenie funkcjonalności bateryjnego magazynu energii opartego o technologie litowo-jonową i kwasowo-ołowiową oraz sprawdzenie możliwości szerszego ich wykorzystania w systemie elektroenergetycznym, w zakresie:

  1. ochrony systemu przed przeciążeniem na liniach przesyłowych i dystrybucyjnych WN;
  2. magazynowania energii w warunkach wysokiego udziału generacji elektrowni wiatrowych oraz zapewnienia wymaganych rezerw;

Ponadto, Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zbada modele biznesowe dla systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną oraz systemów magazynowania energii.

Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, Polska planuje zwiększyć udział źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym. Aby uporać się ze zwiększonym obciążeniem sieci, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu modernizację i rozbudowę sieci.

Ponadto działania te mogą być uzupełnione o implementację systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS), przystosowaną do odpowiedniego zarządzania znaczącą generacją ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia