Położona  na  Oceanie  Atlantyckim  hiszpańska  wyspa  El  Hierro,  będąca  najmniejszą,  a  zarazem  najdalej  wysuniętą  na  zachód  z Wysp  Kanaryjskich,  stanowi  doskonały  przykład  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  do  produkcji  prądu. 

Obecnie  energia  elektryczna  na  wyspie  produkowana  jest  z  oleju  napędowego, który transportowany jest przez  tankowce z terminali znajdujących się na  kontynencie. W  ramach  projektu  realizowanego przez koncern ABB energia elektryczna  pozyskiwana  będzie  poprzez  kombinację  energetyki  wiatrowej  oraz  wodnej.

80% całego zapotrzebowania na  prąd pochodzić będzie z farmy wiatrowej  o mocy 11,5 MW oraz elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 11,3 MW. Pozostałe  20% pokrywane będzie z kolektorów słonecznych  oraz  systemów fotowoltaicznych  podłączonych  do  sieci.  Zadaniem  koncernu  ABB  jest  dostarczenie  odpowiednich  rozwiązań  technologicznych,  dzięki  którym  możliwa  będzie  integracja  energii  elektrycznej  produkowanej  przez  turbiny  wodne  oraz  wiatr  z  całą  siecią  energetyczną  funkcjonującą  na  wyspie.  Elektrownia  wodna  uruchamiana  będzie  tylko wtedy, gdy ilość energii produkowa nej  przez  wiatr  będzie  niewystarczająca.  Wówczas system sterowania zacznie automatycznie wypuszczać wodę ze zbiornika  górnego. Rezerwa w zbiorniku uzupełnia nia będzie przez nadwyżkę energii wiatrowej. Produkowana w ten sposób energia  elektryczna dostarczana będzie do 11 tys.  mieszkańców wyspy, a cały projekt oszacowano  na  wartość  ok.  87  mln  dolarów.  Idąc  za  przykładem  hiszpańskiej  wyspy  El  Hierro,  podobna  kombinacja  energii  odnawialnej  stosowana  będzie  na  greckiej wyspie Ikaria. 

Joanna Szeremeta
Źródło: www.automatyka.pl