W 2007 roku swoją działalność rozpoczęła elektrociepłownia geotermalna w miejscowości Unterhaching na południowych obrzeżach Monachium.

Inwestycja, której celem jest zaopatrzenie miasteczka w energię cieplną i elektryczną pochodzącą z energii geotermalnej, zaliczana jest do najważniejszych projektów geotermalnych Niemiec, ma charakter pionierski nie tylko w skali Niemiec, ale także i całej Europy. Spotyka się z coraz większym zainteresowaniem i uznaniem branży energetycznej i geotermalnej różnych krajów europejskich.

Elektrociepłownia geotermalna w Unterhaching jest jedną z nielicznych w Europie, które opierają się na technologii wytwarzania prądu Kalina, umożliwiającej wydajną produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem wód geotermalnych niskiej entalpii (niskotemperaturowych, o temperaturze już od 90oC) dzięki zastosowaniu mieszaniny amoniaku z wodą jako czynnika roboczego. W elektrowni geotermalnej zastosowano urządzenia firmy Siemens AG. Moc produkcji elektrycznej wynosi 3,4 MW. Moc cieplna zaś – ok. 40 MW. Ciepło pochodzi z układu schładzania w systemie generacji prądu i przesyłane jest do sieci c.o. i c.w.u. Funkcję zapewniającą bezpieczeństwo dostaw energii oraz pokrycie szczytowego zapotrzebowania na ciepło pełni rezerwowa ciepłownia szczytowa na paliwo kopalne, składająca się z dwóch kotłów o mocy 23,5 MW każdy (łącznie 47 MW).

 

zobacz także:

Geotermia w Poddębicach – już coraz bliżej gorących wód

Geotermia tunelowa

Na początku funkcjonowania ciepłowni geotermalnej (tj. od listopada 2007 r.) w Unterhaching z przyłącza do sieci dystrybucji ciepła z ciepłowni geotermalnej korzystało około 1000 budynków jednorodzinnych oraz około 2500 gospodarstw domowych w budownictwie wielopiętrowym. Sieć dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z geotermii w Unterhaching ma długość około 14 km w części centralnej miasta. Rozbudowa cieplnej sieci przesyłowej do odbiorców w poszczególnych częściach miasta odbywa się od 2007 roku w kilku etapach. Energia elektryczna, która produkowana jest w elektrowni geotermalnej Unterhaching, sprzedawana jest do sieci energetycznej (ceny ustalone są zgodnie z Ustawą o Energiach Odnawialnych).

 

Elektrociepłownia geotermalna w Unterhaching

 

Przewidywany efekt ekologiczny działalności elektrociepłowni w Unterhaching obejmuje zmniejszenie emisji CO2 o przynajmniej 30 000 ton na rok (wartość ta odpowiada połowie dotychczasowej emisji CO2 z wszystkich źródeł zaopatrywania w energię gospodarstw domowych gminy Unterhaching). (…)

 

Karolina Smętkiewicz, GLOBEnergia

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2008

geotermia