Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – oto cel jaki chce osiągnąć Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice poprzez budowę kogeneracyjnego bloku biomasowego.

Planowana inwestycja umożliwi wyłączenie z eksploatacji przestarzałych urządzeń wytwórczych wykorzystujących węgiel. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże środki europejskie. Budowa nowego bloku będzie stanowiła ważny czynnik w tworzeniu stabilności energetycznej Kaliszu i okolicy, ale wpłynie także na całe województwo wielkopolskie.

Niemal 58 mln zł dofinansowania!

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma pieniądze od NFOŚiGW ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umową potwierdzono dofinansowanie w wysokości 57 828 660 zł w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Marka Cecerko.

nowy blok biomasowy

fot.NFOŚiGW

Łączny suma potrzebna na realizację projektu wyniesie 151 659 000 zł. Inwestycja ma zostać ukończona do końca 2021 roku.

Nowy blok o mocy 11 MWe

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA należy w przeważającej części do grupy kapitałowej Energa. Zainstalowana tam moc elektryczna wynosi 8 MW, a moc cieplna to 148 MW.

Nowy projekt przewiduje rozbudowę elektrociepłowni o kogeneracyjny blok spalający biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt. Blok wykorzystywał będzie biomasowe paliwo w postaci zrębków drzewnych. Wskutek tego elektrociepłownia uzyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 11,3 MWe oraz energii cieplnej – 21,3 MWt!

Jak wynika z wyliczeń efektu ekologicznego, uruchomienie kogeneracyjnego bloku biomasowego spowoduje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 127 482,51 GJ/rok. Ponadto, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 574 410,35 tony równoważnika CO2/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia