W 2020 r. na polskich ulicach jeździło w sumie 18 875 samochodów elektrycznych. W ciągu zaledwie 12 miesięcy zarejestrowano 9 969 samochodów. Rynek przyspieszył szczególnie mocno w grudniu, kiedy zarejestrowano 1 771 osobowe BEV i PHEV

Według stanu na koniec grudnia 53 proc. polskiej floty niskoemisyjnych samochodów stanowiły auta w pełni elektryczne (BEV) – było ich dokładnie 10 041. 8 834 to samochody hybrydowe typu plug-in (PHEV).

Elektromobilność rozwijała się także w sferze transportu ciężarowego i dostawczego. Flota samochodów sięgnęła 839 pojazdów. PSPA informuje także, że flota motorowerów i motocykli elektrycznych zwiększyła się do poziomu 8 941 sztuk.

Transport publiczny napędzany energią

Polacy coraz częściej korzystają z usług komunikacji miejskiej. Miasta sukcesywnie rozszerzają flotę autobusów nisko- i zeroemisyjnych. Pod koniec 2020 r. flota autobusów elektrycznych w Polsce obejmowała 430 pojazdów. W ciągu roku zwiększyła się o 201 autobusów. PSPA podaje, że jest to wzrost o 253 proc. w porównaniu do 2019 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu mają pomóc programy rządowe. W styczniu 2021 r. uruchomiono nabór do programu Zielony Transport Publiczny, w którym wnioski mogły składać miasta zainteresowane inwestycją w autobusy elektryczne i wodorowe. Nabór zamknięto już po 3 tygodniach. Pierwsza faza programu okazała się sukcesem. Wnioski złożyły 33 miasta o dofinansowanie zakupu 431 autobusów elektrycznych oraz wodorowych (300 autobusów elektrycznych, kilka trolejbusów, ok. 100 autobusów wodorowych

Infrastruktura ładowania

Rozwój elektromobilności nie będzie kontynuowany bez rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Na koniec 2020 r. w Polsce funkcjonowało 1346 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów, czyli 2641 punktów. W grudniu uruchomiono 40 nowych stacji (109 punktów).

67 proc. stacji ładowania obejmowały wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 33 proc to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC).

Przedstawiciele PZPM przewidują, że w najbliższych latach rejestracje samochodów elektrycznych osiągną kilkadziesiąt tysięcy sztuk. 2021 r. ma być jeszcze bardziej dynamiczny od poprzedniego.

Niezbędne jest uproszczenie procedur zakupu samochodu elektrycznego jak i rozwój ładowarek EV. Jest jednak kilka elementów, które mogą przyśpieszyć rozwój tego sektora transportu. Wśród nich to nowelizacja ustawy o elektromobilności, e-taryfa, system wsparcia ze środków NFOŚiGW dla samochodów elektrycznych i ładowarek samochodowych.

PSPA szacuje, że w perspektywie do 2025 r., w obszarze infrastruktury prywatnej i półprywatnej, polski potencjał wynosi nawet 110 tys. punktów.

Źródło: PSPA

Redakcja GLOBEnergia