Grzegorz Narwojsz Product Manager ds. techniki budowlanej TÜV NORD Polska opowiada o ustawie o elektromobilności i przyszłości elektrycznego transportu w Polsce.


Ustawa o elektromobilności, choć posiada zaledwie 28 stron, obejmuje w swoim zakresie liczne aspekty. Budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do przyłączania do sieci punktów ładowania stanowiących element tej infrastruktury, polegające w szczególności na modernizacji, rozbudowie albo budowie sieci, są celem publicznym.

W proces włączone są organy od Samorządu Gminy, przez UDT, po Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ścieżkę administracyjną trzeba będzie przejść – zwłaszcza, że od stycznia 2019 budownictwo wielorodzinne i obiekty użyteczności publicznej będą inwestycjami, w których punkty ładowania będą obowiązkowe.

Czy zapisy ustawy mają szansę zostać zrealizowane?

To złożone zagadnienie. Z pewnością czeka nas zmiana naszych nawyków. Jestem inżynierem i nie zajmuję się wróżeniem, a operowaniem cyferkami. Jakiekolwiek przewidywania w tej materii to pisanie palcem na wodzie.

Nasz krajobraz ulegnie zmianie. Inaczej będzie wyglądał transport publiczny, inaczej będą wyglądały centra miast i sam sposób docierania do nich.

Kłopot polega na tym, że te zmiany nie będą wynikiem tylko dostępnej technologii czy też wymogów prawnych. Na drugiej szali stoją ludzie i ich przyzwyczajenia. A w tej materii nie zawsze zwyciężają racjonalne argumenty. Jedno jest pewne. Jesteśmy świadkami pierwszego kroku, który nieodwracalnie zmieni naszą rzeczywistość.


O Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbywa się w tym roku w dniach 16-22 września. Punktem kulminacyjnym będzie Dzień bez Samochodu – 22 września.
ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takich jak: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na środowisko i poprawę jakości powietrza, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów.


Grzegorz Narwojsz

Koordynator obszaru inspekcji i budownictwa
w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.