Wykorzystanie fotowoltaiki jako paliwa

Ze względu na taniość oraz skalowalność technologii jest ona idealnym paliwem dla mobilności elektrycznej – i może być zastosowana w wielu różnych modelach. Fotowoltaika może być instalowana na miejscu, aby dostarczać energię elektryczną bezpośrednio do stacji ładowania, jak również łączyć się z bateriami, aby zmaksymalizować ich wydajność.

Ładowanie na miejscu jest szczególnie interesujące w przypadku modelu ładowania dziennego w budynkach biurowych, komercyjnych lub w parkach i stacjach do jazdy, ponieważ krzywa generowania energii słonecznej dobrze pasuje do potrzeb użytkowników. Dzięki temu może być bezpośrednio pochłaniana przez pojazdy elektryczne. Co więcej, unika się również intensywnego korzystania z sieci, unikając kosztownych modernizacji połączeń sieciowych i związanych z tym kosztów. Rozwiązania mobilności słonecznej na miejscu zapewniają konsumentom korzyści ekonomiczne dzięki łączeniu kosztów instalacji i konserwacji.

Inteligentna mobilność

Inteligentne ładowanie to gorący temat mobilności elektrycznej, a także jedna z głównych zalet mobilności słonecznej. Chociaż inteligentne ładowanie ma kluczowe znaczenie dla połączenia sieci pojazdów elektrycznych, jest to również ogromny potencjał dla rozwoju lokalnych i ultraszybkich rozwiązań.

Rozwój ładowania dwukierunkowego jest rozwiązaniem, które jest w stanie dostosować proces ładowania do krzywej generacji energii ze słońca, dzięki czemu zoptymalizuje to lokalne wskaźniki zużycia energii. Akumulatory EV będą mogły być rozładowywane w celu zapewnienia zasilania w sieci – a koncepcje „pojazd do domu, budynku lub sieci” zmienią pojazdy elektryczne w mobilne akumulatory.

Co dalej?

Fotowoltaika oferuje oszczędności kosztów związane z mobilnością elektryczną i zapewnienie inteligentnych rozwiązań do integracji sieci pojazdów elektrycznych. Co najważniejsze, wszechstronne, niedrogie, rozproszone i centralne systemy energii słonecznej są kluczem do pełnej i prawdziwej dekarbonizacji sektora transportu. Bardzo ważne jest, aby przemysł energii słonecznej był gotowy zaproponować rozwiązania dla sektora motoryzacyjnego. Dlatego ważna jest dobra promocja rozwiązań w zakresie mobilności słonecznej oraz kontakt z decydentami w celu zapewnienia wsparcia publicznego i usunięcia barier.

Źródło: Solar Power Europe

Redakcja GLOBEnergia