Stacje dużej mocy

Jednym z głównych trendów są stacje dużej mocy, 150 i 350 kW. W Polsce jednak jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy nadrabiamy zaległości w stacjach najmniejszej mocy w formie wallboxów prądu przemiennego na parkingach oraz publicznych stacji prądu stałego do 50 kW. Z pewnością ciągle będzie rosło na nie zapotrzebowanie.

Natomiast rynek na świecie zmierza w kierunku ultraszybkiego ładowania. Do tej pory instalowano stacje o mocy 50 kW, a teraz ABB promuje już stacje o mocy 150 kW i 350 kW do ładowania samochodów osobowych.

Pojawiły się one w zeszłym roku, a teraz prowadzimy pierwsze takie projekty. Stacja 150 kW umożliwi naładowanie samochodu elektrycznego w ciągu 8 minut na zasięg 200 km. To jest trend, który rozwija się najszybciej na świecie. Eliminuje to kolejną barierę związaną z samochodami elektrycznymi. Pierwszą z nich były małe pojemności baterii i ich duże koszty.

Nowe technologie baterii i zwiększone moce produkcyjne znacząco wpłynęły na poprawę w tym obszarze. Producenci zapowiadają, że nowe samochody elektryczne będą wyposażone w coraz to większe pakiety baterii, co ma przede wszystkim zwiększać zasięg tych pojazdów.

RYNEK NA ŚWIECIE ZMIERZA W KIERUNKU ULTRASZYBKIEGO ŁADOWANIA. DO TEJ PORY INSTALOWANO STACJE O MOCY 50 KW, A TERAZ ABB PROMUJE JUŻ STACJE O MOCY 150 KW I 350 KW DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

Kiedy pojazdy elektryczne staną się realną alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań?

Pierwsze samochody elektryczne miały zasięg na poziomie 150 km, co sprawiało, że nie były porównywalne z pojazdami spalinowymi. Natomiast teraz producenci zapowiadają zasięgi od 300 km do 500 km. Kiedy zasięgi są większe, czas ładowania w stacjach ładowania dostępnych aktualnie również rośnie.

Cały rynek dąży do zwiększenia mocy ładowania, żeby duże pojemności baterii móc ładować w krótkim czasie. Dopiero wtedy masowy konsument będzie mógł wybrać taki środek transportu jako realną alternatywę do przemieszczania się, czy to służbowo czy prywatnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do pojazdów, które mają zasięgi około 500 km i jesteśmy skłonni poczekać kilka lub kilkanaście minut na stacji paliw.

JESTEŚMY PRZYZWYCZAJENI DO POJAZDÓW, KTÓRE MAJĄ ZASIĘGI OKOŁO 500 KM I JESTEŚMY SKŁONNI POCZEKAĆ KILKA LUB KILKANAŚCIE MINUT NA STACJI PALIW.

Dobry przykład z USA

Przykładem potwierdzającym ten trend w elektromobilności jest projekt Electrify America. Spółka należąca do Volkswagena realizuje w Stanach Zjednoczonych projekt, który obejmuje 2 000 lokalizacji do ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. W każdej z lokalizacji ma znajdować się po 6 stacji o mocy do 350 kW.

Pokazuje to, jak dynamicznie na świecie przyspiesza elektromobilność. To nie jest chwilowa przygoda czy zamiłowanie kilku firm, tylko jeden z największych i najważniejszych globalnych trendów.


 

Wojciech Dziwisz

Business Development Manager - eMobility ABB