Przemysł wykorzystuje wiele specjalistycznych pojazdów począwszy do transportu ludzi, a kończąc na pojazdach do wykonywania ciężkich prac w terenie czy pod ziemią. Pojazdy te są na tyle wyjątkowe, że zazwyczaj powstają na specjalne zamówienie i generują wysokie koszty zakupu lub przeróbki. Rynek pojazdów elektrycznych dotychczas nie był zainteresowany tą branżą z powodu braku dostępnej technologii i wysokich kosztów produkcji małej ilości danych pojazdów.
Odpowiedzią na potrzeby przemysłu może być eko – konwersja, czyli konwersja istniejących pojazdów na elektryczne. Korzyści takiego rozwiązania są wielorakie:

  •  Ekonomiczne:

– spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności,
– obniżenie kosztów eksploatacji nawet 4-cio krotnie,
– obniżenie kosztów zupełnej wymiany pojazdu na elektryczny,
– mobilny magazyn energii,
– bilansowanie instalacji OZE.

  • Ekologiczne:

– obniżenie emisji gazów cieplarnianych (w aspekcie eksploatacji oraz produkcji nowych pojazdów). Jest to inaczej zmniejszenie emisji CO2, CO, HC , NOx i PM,
– redukcja poziomu hałasu,
– redukcja odpadów (oleje, filtry).

  • Wizerunkowe:

– wykorzystanie MEGATRENDÓW światowej gospodarki,
– obniżenie negatywnych skutków wizerunkowych wykorzystywania pojazdów powodujących zanieczyszczenie powietrza,
– wzmocnienie pozytywnej komunikacji z instytucjami oraz administracją państwową.

Poza tym dla kopalni niewątpliwą korzyścią jest brak konieczności kosztownego odprowadzania spalin oraz transportu paliwa. Dla służb wykorzystujących pojazdy w terenie np. Straż Graniczna, Lasy Państwowe czy Parki Narodowe zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz hałasu w miejscach chronionych przy możliwości korzystania z dotychczasowych, sprawdzonych pojazdów.
Jako że elektromobilność jest dość nową branżą przemysł nie ma wyboru i zmuszony jest korzystać z dotychczasowych rozwiązań. Przy wykorzystaniu potencjału Polskich firm innowacyjnych eko – konwersja pozwoliłaby na wprowadzenie elektromobilności do zupełnie nowych zastosowań.

Fot. Sokół 4×4 CASE STUDY

Polski elektryczny pojazd terenowy

W 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dotację dla innowacyjnej polskiej firmy na stworzenie terenowego pojazdu elektrycznego potwierdzając tym samym, że idea eko – konwersji jest potencjalną technologią elektromobilności do wykorzystania w trudnych warunkach.
Sokół 4×4 to uniwersalna platforma o napędzie w 100% elektrycznym. Technologie zastosowane w Sokole 4×4 mogą być przeniesione do dowolnego rozwiązania z zakresu
elektromobilności. Obecny pojazd otrzymał nadwozie z Land Rovera Defendera.
Nadwozie może być dowolnie modyfikowane, a technologie wdrażane indywidualnie do nowo konstruowanych pojazdów elektrycznych jak i ekokonwersji już istniejących.
Jedną z najistotniejszych cech Sokoła 4×4 jest to, że dzięki zastosowanym technologiom jest mobilnym magazynem energii, tzw. vehicle-to-grid. System umożliwia dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem o napędzie elektrycznym , a siecią elektroenergetyczną. System ten generuje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z sieci elektroenergetycznej, a dodatkowo pozwala na optymalizację systemu elektroenergetycznego i pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii. Dla przemysłu daje to zupełnie nowe możliwości wykorzystania pojazdów do „transportu energii” w miejsca, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury lub tam, gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu na przykład ze względu na awarię. Bateria w opisanym pojeździe jest w stanie zasilić maszyny oraz lampy w dowolnym miejscu.
Napęd dostosowany na potrzeby projektu to silnik napędzający Sokoła 4×4 będący jedną z najbardziej innowacyjnych jednostek elektrycznych na świecie. Został odpowiednio zaadaptowany oraz umiejscowiony tak, aby był odporny na uderzenia oraz żeby umożliwić niezawodną pracę w najcięższych warunkach.

Dzięki takiemu napędowi Sokół 4×4 może pracować w warunkach:

  •  dużej wilgotności,
  •  wysokiego zapylenia,
  •  zasolenia i oddziaływania szkodliwych substancji chemicznych.

Zarządzanie pojazdem opiera się o stworzony od podstaw system do diagnostyki i telemetrii – EVACT. System odczytuje dane z podzespołów, wykonuje diagnostykę i informuje użytkownika za pomocą interfejsu. Dane można przesyłać, przetwarzać i używać w aplikacjach diagnostyczno – informacyjnych, a użytkownicy pojazdów oraz warsztaty poprzez indywidualne konta mogą śledzić każdą zmianę zachodzącą w pojeździe i podejmować odpowiednie kroki.

W 2019 roku firma InnovationAG podpisała umowę o współpracę z Instytutem Elektrotechniki w celu prowadzenia dalszych prac nad elektromobilnością. Jest to między innymi stworzenie ładowarki onboardowej , zewnętrznej i indukcyjnej oraz falownika. Kolejny zapowiadany krok to silnik elektryczny do samochodów. Dzięki projektowi udało się stworzyć i przetestować wachlarz technologii, które mogły zostać następnie wdrożone w rozwiązaniu bądź oznaczone jako nieprzydatne. Przykładem takiego przydatnego rozwiązania jest w 100% stworzony w Polsce, system EVACT, będący odpowiednikiem systemów do diagnostyki i telemetrii stosowanych w zagranicznych samochodach wyższej klasy. Sokół 4×4 to działający prototyp dający potwierdzenie stawianych wcześniej założeń, że innowacyjne Polskie firmy są w stanie tworzyć pojazdy elektryczne wykorzystując z początku gotowe technologie pochodzące z rynku, a następnie tworzyć własne zgodne z bieżącymi potrzebami. Przy współpracy innowacyjnych firm, Klastrów Energii, uczelni i instytutów naukowych jest możliwe maksymalne wykorzystanie i rozwinięcie projektu. Jest to modelowe rozwiązanie pozwalające w najkrótszym możliwym czasie uzyskać pożądany efekt w dziedzinie polskiej elektromobilności.

Piotr Rudyszyn

Ekspert rynku energii odnawialnych i ciepłownictwa. Menager innowacji energetycznych. Autor publikacji o energetyce odnawialnej.