Można tu wymienić m.in. brak emisji zanieczyszczeń w miejscu użytkowania, poprawa komfortu podróżowania oraz obniżenie emisji hałasu. Dzięki temu autobusy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich samorządów, a ich podaż na krajowym rynku systematycznie rośnie.

Wsparcie finansowe

Inwestycje w rozwój elektromobilności zyskują systemowe wsparcie ze środków krajowych, w tym z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, programów dedykowanych NCBiR oraz NFOŚiGW, jak również poprzez ukierunkowanie środków europejskich.

Bariery w rozwoju e-busów

Analiza czynników wpływających na efektywną eksploatację e-busów jest zagadnieniem szerokim i powinna odbywać się przy udziale ekspertów. Główną barierą wpływającą na efektywność eksploatacji autobusów elektrycznych w transporcie miejskim jest bateria trakcyjna, związany z nią zasięg pojazdu oraz czas ładowania. Wybór systemu ładowania determinuje strategię eksploatacji pojazdów i wpływa na sposób ładowania. Pojazdy można ładować za pomocą złącza wtykowego, pantografu lub pętli indukcyjnej, w systemie nocnym, stacjonarnym – w zajezdni z doładowywaniem, szybkim – na pętlach, lub dynamicznym – w ruchu.

Zastępując autobusy konwencjonalne autobusami elektrycznymi, powinno się wybierać w pierwszej kolejności:

  • linie o krótszych trasach,
  • ulice o gęstej zabudowie,
  • nowe osiedla mieszkaniowe,
  • obszary turystyczne i zabytkowe.

Wybór obsługiwanych przez autobusy elektryczne linii powinien być powiązany z systemem ich ładowania, charakterystyką terenu i wiązać się z poprawą jakości oferty przewozowej.

Wzrost znaczenia autobusów elektrycznych

Liczba autobusów elektrycznych w polskich miastach rośnie w rekordowym tempie, przynosząc korzyści zarówno mieszkańcom, jak i operatorom transportu oraz producentom pojazdów. Najwięcej autobusów elektrycznych porusza się po ulicach Warszawy, Krakowa oraz Jaworzna. W obszarze zrównoważonego transportu bogate doświadczenia mają także Gdynia, Lublin i Zielona Góra.

Przejście na niskoemisyjny transport w miastach ma wiele zalet. Wśród nich można wymienić:

  • ograniczenie emisji,
  • redukcję hałasu,
  • lepsze parametry pracy,
  • niższe koszty operacyjne,
  • zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji.

Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej o elektromobilności w miastach i efektywnych energetycznie inwestycjach! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, to syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat inwestycji energetycznych, który można pobrać bezpłatnie TUTAJ 

Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie” jest również dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

Redakcja GLOBEnergia