Aktualności Aktualności

Elektromobilność wymaga rozwoju sieci. NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł na inwestycje

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Przypomniał, że dotychczas NFOŚiGW oferował wsparcie dla rozwoju infrastruktury do ładowania transportu publicznego włącznie np. w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Zapowiedział, że NFOŚiGW przygotowuje instrumenty, które mają wesprzeć inną infrastrukturę niż tą dla transportu publicznego.

- Widzimy lukę rynkowa i wypełniamy ją w dwóch kierunkach. Po pierwsze, chcemy skorzystać z Funduszu Modernizacyjnego. Mamy uzgodnione z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, że jeszcze w roku 2021 roku uruchomimy wsparcie dla operatorów systemu dystrybucyjnego na rozbudowę sieci dystrybucyjnej, która służy umożliwieniu instalacji stacji ładowania, przede wszystkim szybkich i ultraszybkich – powiedział Lorkowski.

Wiceprezes NFOŚiGW poinformował, że na ten cel Fundusz przeznaczy 1 mld złotych. W jego opinii wspomniana kwota umożliwi wybudowanie 4000 km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych.

Jak zaznaczył, jedynym beneficjentem będą OSD, którzy za pomocą wspomnianych środków i dotacji do wysokości 60 proc., powinny stopniowo rozwiązywać wszystkie problemy związane z dostępnością mocy i sieci.

Wiceprezes Lorkowski poinformował również, że NFOŚiGW pracuje nad programem wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania wodoru. Jak podkreślił przedstawiciel Funduszu zakończono rozmowy z Komisją Europejską. – 31 sierpnia przekazaliśmy KE ostatnie dokumenty. Zgodnie z procedurami Komisja ma dwa miesiące w sprawie wsparcia dla programu stacji ładowania i tankowania wodoru. Spodziewamy się, że decyzja zostanie wydana do 31 października. Na jej podstawie Minister Klimatu i Środowiska wyda rozporządzenie w oparciu o prawo ochrony środowiska, które będzie dla NFOŚiGW wytyczną prawną, co do sposobu dysponowania tymi środkami – stwierdził.

Inwestycje w sieć tankowania wodoru

Przedstawiciel zarządu NFOŚiGW wyraził też nadzieję, że rozporządzenie zostanie wydane jeszcze w listopadzie tego roku. – Mam nadzieję, że również w listopadzie będziemy mogli ogłosić nabory w zakresie wsparcia infrastruktury ładowania i tankowania wodoru – mówił wiceprezes NFOŚiGW.

Dodał, że na ten cel Fundusz chce przeznaczyć 870 mln zł, a beneficjentami środków będą mogły być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. - Będziemy finansować stacje ogólnodostępne oraz infrastrukturę inną niż ogólnodostępną. W przypadku infrastruktury ogólnodostępnej będziemy finansować stacje o mocy 50-150 kW. W zależności od lokalizacji stacji, to w przypadku dużych aglomeracji to wsparcie będzie wynosiło 30 proc., a w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców – 45 proc. Na ten cel przeznaczymy 315 mln zł. W przypadku infrastruktury innej niż ogólnodostępnej, będziemy finansować stacje o mocy większej lub równej 22 kW. Istotne jest to, że na ten cel przeznaczymy 140 mln zł. Wsparcie będzie wynosiło maksymalnie do 25 proc. kosztów kwalifikowanych – powiedział wiceprezes Lorkowski.

Zaznaczył, że preferowane będą stacje ogólnodostępne o mocy co najmniej 150 kW, które będą mogły liczyć na podwyższone dofinansowanie – co najmniej 50 proc.. Na ten cel Fundusz chce przeznaczyć 315 mln zł. Nabory wniosków mają mieć charakter ciągły.

Przypomniał, że już dzisiaj jest otwarty nabór wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wdraża mechanizm CEF Transport Blending Facility. – Już dzisiaj polscy operatorzy, którzy chcą budować stacje do ładowania i tankowania wodoru przy drogach w ramach sieci TEN-T mogą składać wnioski o dofinansowanie i uzyskać wsparcie - powiedział.