MEW S.A. planuje budowę elektrowni wodnej w Rumunii

 

Notowana na NewConnect spółka MEW S.A., działająca w sektorze energetyki wodnej, podpisała dziś list intencyjny w sprawie budowy elektrowni wodnej w Rumunii. Przewidywana wartość inwestycji to 760 tys. EUR.

 

 Porozumienie określające wstępne zasady współpracy w ramach planowanego przedsięwzięcia zostało podpisane z rumuńskim partnerem, który posiada projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Szczegółowe warunki transakcji zostaną uzgodnione pomiędzy stronami do 15 czerwca br. Uruchomienie prac związanych z budową siłowni wodnej o mocy 0,45 MW może nastąpić już w trzecim kwartale 2012 r. Roczny zysk operacyjny elektrowni powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie 320 tys. EUR. Zwrot z inwestycji dla MEW S.A. nastąpi w ciągu 2,4 roku.

 

– Rynek energetyki wodnej w Rumunii, Turcji i Indiach charakteryzuje wysoki potencjał rozwoju, który spotyka się z zainteresowaniem wielu inwestorów zagranicznych, w tym również i z naszej strony. Planowana inwestycja doskonale wpisuje się w strategię działania Grupy Kapitałowej MEW S.A., zwiększając w długim horyzoncie czasowym wolumen sprzedaży zielonej energii, a tym samym generowane zyski – podkreśla Marcin Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW S.A.

 

Obecnie MEW S.A. posiada dwie działające elektrownie wodne: w Tarnogórze (0,2 MW) oraz w Cieszynie (0,56 MW), zaś portfolio inwestycji spółki tworzy sześć projektów, w tym: 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski, 2 MW na Dolnym Śląsku.

 

Źródło: MEW S.A.