W porównaniu do 2015 r. odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej wzrósł o 10 punktów procentowych. Spośród zwolenników, 21% zdecydowanie poparło realizację tej inwestycji, a ponad 40% jest raczej za. Wśród przeciwników 16%  opowiedziało się zdecydowanie przeciw, a 18% wyraziło przeciw umiarkowany.

Ministerstwo podaje, że prawie połowa, bo 48% badanych zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w okolicy swojego miejsca zamieszkania.

Zdecydowana większość badanych (68%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że elektrownia jądrowa jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak czytamy w informacji prasowej:

Taki sam odsetek uznaje budowę tego niskoemisyjnego źródła energii za dobry sposób walki ze zmianami klimatycznymi.

W czerwcu rozmawialiśmy z doktorem Michałem Wilczyńskim – geologiem i ekologiem, byłym Głównym Geologiem Kraju i wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska w latach 1990 – 1995, wieloletnim prezesem EkoFunduszu i nie tylko. Zapytaliśmy, czy jego zdaniem budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest realna i czy możemy spodziewać się, że po latach zapowiedzi taka inwestycja w końcu zostanie w Polsce zrealizowana? Oto jaką odpowiedź uzyskaliśmy:

Nie, nie jest realna ekonomicznie. Koszt budowy elektrowni jądrowej jest 5–krotnie wyższy niż budowa elektrociepłowni gazowej czy węglowej o porównywalnej mocy, a koszt wytworzenia jednostki energii elektrycznej wyniósłby blisko 5 razy więcej, niż wynosi obecnie cena hurtowa energii na rynku konkurencyjnym. Realizowane w Europie od kilkunastu lat dwie elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii i Finlandii są inwestycjami dotowanymi przez państwo.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa niemal 80% społeczeństwa jest zdania, że budowa polskiej elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. 79% badanych zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji.

Temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest ważny dla ponad 73% społeczeństwa, jednak swój poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej Polacy oceniają średnio (na szkolną ocenę 3). Zdecydowana większość Polaków (86%) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej tematyce energetyki jądrowej.

Sondaż został zrealizowany przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w dniach 14-30 listopada 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 2 000 respondentów w wieku 15-75 lat.

Opracowano na podstawie: Ministerstwo Energii

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia