Elektrownia jądrowa w Polsce. Wiemy gdzie powstanie

Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa – poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe  sp. z o.o. (PEJ), która odpowiada za realizację inwestycji. Warto podkreślić, że wybór preferowanej lokalizacji nie oznacza jednak finalnej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak zaznaczają Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo została wskazana na podstawie bardzo szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prowadzonych od 2017 roku, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

Jako drugą potencjalną lokalizację wskazywano Żarnowiec. Jednak po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych badań wykazano, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska i bezpiecznym dla ludzi. Wyniki analiz zostały umieszczone w Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Jak przekonują PEJ, dokument jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce sporządzonym dla elektrowni jądrowej.

Lokalizacja polskiej elektrowni jądrowej fot. PEJ

Spółka podkreśla, że wybór preferowanej lokalizacji nie oznacza finalnej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie. PEJ będą się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni, w szczególności decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej.

Według Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, energetyka jądrowa jest istotna dla całego kraju zarówno pod kątem transformacji energetycznej, jak i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Z kolei Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, zwrócił uwagę, że energia jądrowa to bezpieczne, zeroemisyjne i stabilne źródła wytwarzania energii, a znaczenie atomu zostało podkreślone w strategicznych dokumentach m. in. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku i Programie Polskiej Energetyki Jądrowej.

Polacy popierają atom - rekord w badaniach opinii publicznej

Jak wynika z ostatnich badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym roku zanotowano rekordowo wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce - 74 proc.. PEJ od lat bada też poziom poparcia dla energetyki jądrowej wśród lokalnej społeczności. Wyniki ostatniej kampanii badawczej, realizowanej w październiku 2021 roku przez niezależny ośrodek badawczy PBS, pokazały, że 63 proc. ankietowanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych analizowanych wariantów (Choczewo, Gniewino, Krokowa) popiera decyzję o planie budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku i Programem Polskiej Energetyki Jądrowej pierwsza elektrownia jądrowa, z reaktorami typu PWR, o mocy 1-1,6 GW zostanie uruchomiona w 2033 roku. Kolejne bloki będą uruchamiane co dwa-trzy lata, a docelowo do 2043 roku cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe

Zobacz również