Od kopalni węgla brunatnego, przez zdegradowany teren aż do farmy wiatrowej

Instalacja jest zlokalizowana w Gminie Przykona w powiecie tureckim, na terenach zrekultywowanych po zamkniętej kopalni węgla brunatnego Adamów. Farma została zaprojektowana w oparciu o technologie, które zachowują najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi.

Projekt wpisuje się w rewitalizację zdegradowanego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, a wszystko przeprowadzono z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW, według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego posadowionych zostanie 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO). Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia.

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Turbiny do elektrowni dostarczy firma Vestas Poland.

Praca wre!

Dotychczas, wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. We wtorek, 3 września zakończono kolejny etap inwestycji – prace fundamentowe dla siódmego z dziewięciu wiatraków.

energa przykona

fot. Energa

Ze względu na specyficzne warunki geologiczne, związane z gruntem antropogenicznym, proces ten wymagał specjalnego podejścia zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Fundamenty zostały posadowione na specjalnych konstrukcjach wzmacniających podłoże tj. kolumnach DSM oraz KKS, zaprojektowanych indywidualnie dla każdego wiatraka, w zależności od warunków geologicznych. Na jeden fundament zużywa się ok. 540 m 3 betonu oraz 70 t stali zbrojeniowej. Wykonanie fundamentów w przedstawionej technologii oraz o tak znacznych gabarytach, było sporym wyzwaniem logistycznym przy obowiązku zachowania właściwego reżimu technologicznego.

Już w przyszłym roku moc zainstalowana naszych obiektów OZE wzrośnie o 7%, a w przypadku farm wiatrowych – 13 % w stosunku do obecnie posiadanych. To istotne wsparcie dla krajowego systemu elektroenergetycznego – podkreśla prezes Grzegorz Ksepko.

Montaż kompletnych siłowni wiatrowych przewidziany jest na początku grudnia br., a przeprowadzenie testów wraz z uruchomieniem rozpocznie się na początku 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 roku

Farma Wiatrowa Przykona w pigułce:

Lokalizacja: Gmina Przykona, pow. turecki woj. wielkopolskie
Moc farmy: ok. 31 MW
Ilość i typ turbin: turbiny Vestas V126 – 3,3 MW i 3,45 MW – razem 9 szt. na wieżach 117
Wyprowadzenie mocy z farmy: linia kablowa 30 kV o długości ok. 11 km do GPZ Żuki
Obszar inwestycji: tereny poeksploatacyjne i zrekultywowane po kopalni węgla brunatnego Adamów
Etap realizacji: 3 września zakończono prace fundamentowe dla siódmego z dziewięciu wiatraków.
Planowane zakończenie prac: Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 roku

Redakcja GLOBEnergia