Pompy ciepła w miejsce kotłów opalanych olejem, elektrownie fotowoltaiczne dla co najmniej 170 000 budynków i samochody elektryczne stanowiące 60% sprzedaży nowych pojazdów. Ambitne plany Irlandii!

Powszechne stosowanie pojazdów elektrycznych i zastępowanie domowych systemów grzewczych zasilanych paliwami kopalnymi za pomocą pomp ciepła będzie kluczem do dekarbonizacji Irlandii w nadchodzących dziesięcioleciach, prognozuje prezes ESB, Pat O’Doherty.

Sektor energetyczny dokłada wszelkich starań, zwiększyć udział energii odnawialnej i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ale stanął on w obliczu wielkich wyzwań.

W praktyce oznacza to, że Irlandia musi ograniczyć emisje z transportu, ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej z 37 megaton [węgla] w 2016 r. Do nieco ponad sześciu megaton w 2050 r.– twierdzi Pat O’Doherty.
Prognozuje się, że w tym okresie liczba ludności Irlandii wzrośnie o 30 procent, w związku z czym powstanie pół miliona nowych domów i potencjalnie pojawi się o milion więcej samochodów na drogach. Wobec braku poważnych zmian w zwyczajach ludzi generowałoby to jeszcze większą emisję węgla.

Założenia nowego projektu

Nowy, narodowy plan rozwoju, który zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów w najbliższych tygodniach ma pomóc Irlandii w wywiązywaniu się ze zobowiązań na udział energii odnawialnej do 2030 r. Przewiduje on możliwość wymiany kotłów opalanych olejem na elektryczne pompy ciepła, a także rozwój przydomowych elektrowni PV dla co najmniej 170 000 mieszkań.

Przystępne plany

Musimy na nowo zdefiniować, w jaki sposób używamy energii i skąd ją czerpiemy, ale nie jest jeszcze jasne, co to oznacza w praktyce. Potrzebne są wykonalne, niedrogie plany, które mogą prowadzić do natychmiastowych działań. Nie mamy wiele czasu, aby czekać na przełomową innowację – powiedział O’Doherty.

Pompy ciepła i pojazdy elektryczne oferują natychmiastowe i długoterminowe oszczędności węglowe. Zdaniem prezesa ESB, aby osiągnąć cele, około 30% gospodarstw domowych powinno mieć pompę ciepła do 2030 r., a 60% sprzedawanych nowych samochodów powinno być pojazdami elektrycznymi.

W naszej wizji przyszłości, kominy nie będą już potrzebne w nowych domach, a rury wydechowe w nowych samochodach – przewiduje O’Doherty.

Są też wątpliwości i ograniczenia

Dyrektor wykonawczy Ervia, Mike Quinn, powiedział jednak, że wykorzystanie odnawialnego gazu w państwowej sieci gazowej może radykalnie zmniejszyć emisje CO2 generowane przez ogrzewanie jednego miliona domów za jedną trzecią kosztów elektrycznych pomp ciepła, które obecnie są promowane przez rząd.

Przywołał raport KPMG (zamówiony przez Ervię), który pokazuje, że instalacja elektrycznych pomp ciepła w milionach domów miejskich byłaby również bardziej skomplikowana niż wykorzystanie odnawialnego gazu dla domów w pobliżu państwowej sieci gazowej.

Ciągły brak jakiegokolwiek systemu wsparcia energii odnawialnej (RESS) oraz dostępu do sieci dla morskiej energii wiatrowej osłabił zaufanie inwestorów i łańcucha dostaw dla potencjalnego rozwoju przemysłu niskoemisyjnego, powiedział Wheeler.

Irlandia ma jedne z największych morskich zasobów wiatrowych na świecie, a jednocześnie jest jednym z niewielu krajów w Europie Północnej, które nie rozwijają morskiej energetyki wiatrowej. Wynika to z historycznego i ciągłego braku jakiegokolwiek standardowego mechanizmu wsparcia i dostępu do sieci dla morskiej energii wiatrowej w Irlandii. – komentuje Quinn.

Potencjał energetyki wiatrowej w Irlandii potwierdza też ministerstwo ds. działań w dziedzinie klimatu i środowiska. W świetle ograniczeń przestrzennych na lądzie, przybrzeżna energia wiatrowa i energia fal przybrała na znaczeniu. To stwarza ona ogromne możliwości dla Irlandii. Nie chodzi tylko o zapewnienie energii elektrycznej Irlandii, ale eksportowanie jej, omijanie wysp i podłączanie bezpośrednio do europejskiej sieci elektrycznej.

Redakcja GLOBEnergia