Sieć Intermarché planuje otwarcie pierwszych stacji w Ostródzie, Grajewie oraz Knurowie i tym sposobem przygotowuje się na rozwój elektromobilności w Polsce.

Każda ładowarka, która stanie w punktach ładowania pojazdów Grupy Muszkieterów, będzie mogła obsłużyć dwa samochody. Na tę chwilę sieć nie planuje wprowadzać opłat za ładowanie.

Jak czytamy na oficjalnej stronie grupy Muszkieterowie, elektromobilność jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłowych.

Transport elektryczny obejmuje coraz większą liczbę krajów, zyskuje na popularności również w Polsce. Wychodząc naprzeciw tym najnowszym trendom, otwieramy pierwsze stacje ładowania samochodów elektrycznych – mówi Armen Papazjan, dyrektor generalny Intermarché, i dodaje – Otwieramy te stacje z nadzieją, że w kolejnych latach na naszych drogach będzie coraz więcej samochodów napędzanych energią elektryczną, a dzięki temu poprawi się jakość powietrza.

Ostróda i Grajewo prawie gotowe!

Z oficjalnych informacji wynika, że prace związane z uruchomieniem stacji w Ostródzie przebiegają pomyślnie i są już na końcowym etapie. Stacja została zasilona przez dystrybutora energii elektrycznej – firmę Energa Operator, a teraz czeka na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.
Na podobnym poziomie zaawansowania są prace dotyczące otwarcia stacji ładowania w Grajewie – została ona zasilona przez dostawcę energii elektrycznej, a następnie będzie sprawdzona przez Urząd Dozoru Technicznego.

Knurów jeszcze nie gotowy

Nieco dłużej na stację ładowania samochodów elektrycznych będą musieli poczekać mieszkańcy Knurowa. Trwają ostatnie ustalenia między przedstawicielami Intermarché w Knurowie a dostawcą energii elektrycznej – firmą Tauron. Po ich zakończeniu rozpoczną się prace budowlane, a na przełomie lipca i sierpnia jest planowana instalacja.

Grupa Muszkieterów planuje rozwój stacji ładowania przy swoich sklepach – początkowo zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych. Na tym polu pracuje z Greenway Infrastructure Poland, świadczących usługi między innymi z zakresu budowy i eksploatacji sieci stacji ładowania aut elektrycznych.

Redakcja GLOBEnergia