Naukowcy z Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics (CSP) i Uniwersytetu Nauk Stosowanych, Technologii i Biznesu (HTWK) opracowali elewację słoneczną, która według nich przewyższa obecne pionowe instalacje PV zintegrowane z budynkiem (BIPV).

System

System zaprojektowany i wykonany przez naukowców zawiera elementy fotowoltaiczne, które można przechylać w celu przechwytywania większej ilości światła słonecznego. Jak twierdzi Sebastian Schindler, kierownik projektu w firmie Fraunhofer CSP elementy fotowoltaiczne zintegrowane z fasadą w opracowany sposób, zapewniają do 50% większą wydajność niż płaskie moduły słoneczne przymocowane do ścian budynków.

Twórcy opracowali również metodę integracji PV z betonowymi elewacjami, a zwłaszcza ze specjalnie zaprojektowanym betonem węglowym, który wiążąc pochłania dwutlenek węgla.

Prototyp instalacji opracowany przez naukowców, źródło: A. Heller, ai: L der HTWK Leipzig

Osadzenie w betonie

Naukowcy zbadali w jaki sposób najlepiej przymocować elementy fotowoltaiczne do elewacji z betonu węglowego i jak optymalnie połączyć nowy rodzaj betonu z wytwarzaniem energii słonecznej.

Wśród proponowanych rozwiązań zintegrowania elementów fotowoltaicznych z fasadą znalazło się bezpośrednie wlewanie do betonu, laminowanie albo przyklejanie do płyt betonowych.

Możliwe jest jednak przymocowanie modułów za pomocą przycisków, połączeń śrubowych lub innymi metodami mocowania. Wszystkie opcje mocowania są wykonalne technicznie, jednak zapewnienie dopasowania paneli fotowoltaicznych do betonu było jednym z wyzwań podczas wykonywania prototypu.

Testy

Naukowcy pracują teraz nad opracowaniem wersji komercyjnej w ramach projektu SOLARcon: Concrete Facades 2.0, który rozpoczęli w listopadzie.

W międzyczasie elementy fotowoltaiczne i betonowe sekcje prototypowej instalacji zostaną przetestowane w różnych warunkach pogodowych i poddane testom przyspieszonego starzenia. Planowane są również symulacje w celu zbadania, w jaki sposób punkt połączenia betonu i elementu PV nagrzewa się w wysokich temperaturach i jak moduły zachowują się przy silnym obciążeniu wiatrem i ciśnieniem.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia