Osoby mieszkające w miastach, bardzo często nie mają możliwości zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną. To w pewien sposób ogranicza rozwój energetyki rozproszonej w naszym kraju. Właśnie dlatego, konieczne jest wprowadzenie zmian, które ułatwią inwestycje tym osobom, które są zainteresowane fotowoltaiką, ale nie mają możliwości jej zainstalować.

Wprowadzenie do nowelizacji ustawy OZE definicji prosumenta zbiorowego zostało zapowiedziane już na początku czerwca przez Przemysława Hofmana – Zastępcę dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, podczas Kongresu Fotowoltaicznego PVCON 2020. Przedwczoraj, podczas konferencji prasowej na farmie wiatrowej Jarocin-Koźmin, Wicepremier Jadwiga Emilewicz potwierdziła tę zmianę.

Rozwiązanie prosumenta wirtualnego/prosumenta zbiorowego przygotowujemy i chcielibyśmy być z tym rozwiązaniem gotowi do końca tego roku, bo spółdzielnie mieszkaniowe i budynki wielorodzinne także czekają na to rozwiązanie. Jesteśmy w dialogu z OSD – sieciami dystrybucyjnymi, bo wiemy jak ogromnym wyzwaniem dla sieci jest pojawienie się tak dużych mocy z mikroinstalacji. – powiedziała Jadwiga Emilewicz

Prace nad nowelizacją ustawy o OZE

Ostatnia wersja nowelizacji ustawy o OZE weszła w życie pod koniec sierpnia 2019 roku. W pierwszej połowie lipca projekt nowelizacji ustawy o OZE został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z proponowanym terminem przyjęcia projektu na III kwartał 2020 roku, jednak bez wzmianki o prosumencie zbiorowym.

Na konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że ta zmiana może zostać wprowadzona jeszcze w tegorocznej nowelizacji ustawy OZE.

Postaramy się, aby w tej nowelizacji która jest wpisana do wykazu, te rozwiązania które przygotowaliśmy w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii się pojawiła. – powiedziała Jadwiga Emilewicz

Prosument zbiorowy – jak to może funkcjonować?

Aktualnie model prosumencki, funkcjonuje głównie z myślą o odbiorcach posiadających dom jednorodzinny, którzy mają fizyczną możliwość zainstalowania mikroinstalacji OZE, na przykład na swoim dachu, czy na terenie swojej posesji. W związku z tym, w pewien sposób poszkodowane są w tym zakresie budynki wielorodzinne i spółdzielnie mieszkaniowe.

W ubiegłym roku, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zleciło wykonanie raportu „Koncepcja zmian regulacji wspierających rozwój energetyki prosumenckiej”. Jego autorzy wskazali główne wady i ograniczenia systemu wsparcia energetyki obywatelskiej i zaproponowali kilka alternatywnych koncepcji jego rozwoju.

Opierając się na tym raporcie, część tez i zaleceń udało się zrealizować w nowelizacji ustawy o OZE z ubiegłego roku. Teraz Ministerstwo planuje zrealizować pozostałą część tych rekomendacji i wprowadzić do raportu prawnego instytucję prosumenta zbiorowego.

Zgodnie z naszymi założeniami taka instalacja, do mocy 500 kW, mogłaby być współużytkowana przez większą liczbę użytkowników, niekoniecznie fizycznie bezpośrednio podłączonych pod instalację – mówił podczas PVCON 2020 Przemysław Hofman

Główną ideą projektu jest to, żeby ci współużytkownicy, którzy współfinsowali utworzenie instalacji, potem w ramach dedykowanej umowy mogli współkorzystać z wytworzonej energii. Wygenerowana energia byłaby niejako “przypisywana” do inwestorów i potem rozdzielana proporcjonalnie do udziałów w takiej instalacji. To “przypisanie” wchodziłoby do modelu prosumenckiego. Odbiorca energii odnawialnej przypisany do instalacji stałby się de facto w rozumieniu przepisów wirtualnym prosumentem instalacji. Zyskałby przez to wszelkie prawa i przywileje, związane ze statusem prosumenta.

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE planowane jest na III kwartał 2020 roku. Czy uda się do niej wprowadzić definicję prosumenta zbiorowego, a jeśli tak to czy będą zainteresowani?

Redakcja GLOBEnergia