Emisja dwutlenku węgla na stałym poziomie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ubiegły rok, 2014 stał się rokiem przełomowym. Przede wszystkim dla organizacji walczących z globalnym ociepleniem. 

 
Jak podała Międzynarodowa Agencja Energii, po raz pierwszy nie odnotowano wzrostu emisji dwutlenku węgla, w skali globu. Emisja dwutlenku węgla odpowiedzialna za zmiany klimatu zatrzymała się na 32,3 mld ton.
 
Przykładowo Chiny, największy na świecie emitera dwutlenku węgla generuje więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym energii wodnej, słonecznej i wiatru, a mniej z węgla i innych paliw kopalnych. Wstępne dane sugerują, że wysiłki mające na celu spowolnienie zmian klimatu, zwłaszcza globalnego ocieplenia, mogą być bardziej skuteczne, niż przypuszczano, podaje Międzynarodowa Agencja Energii
 
Przedstawiciele ONZ przeprowadzą do końca tego roku serię spotkań mających na celu uszczegółowienie globalnego porozumienia ograniczającego emisję gazów cieplarnianych w okresie po 2020 roku.  Ubiegłoroczna stagnacja jest bardzo potrzebnym impulsem i argumentem dla negocjatorów, przygotowujących się do wypracowania globalnego porozumienia klimatycznego w Paryżu, które odbędzie się w grudniu tego roku. 
 
Wiadomość  jest zaskoczeniem. Wysokie ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w Chinach były bolesne dla konsumentów. Jak szacuje Bloomberg New Energy Finance na podstawie wstępnych danych o zapotrzebowaniu na energię z Narodowego Biura Statystycznego Chin, emisja gazów cieplarnianych w tym kraju spadła w ubiegłym roku o 2%. Jest to pierwszy spadek od 2001 roku. 
 
Państwa azjatyckie do roku 2020 powinny zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych i energii jądrowej w całkowitym bilansie energii elektrycznej. Udział takich paliw wzrósł do 11 % w zeszłym roku po zainwestowaniu 89,5 miliardów dolarów,  zużycie węgla spadło o 2,9 %. W ciągu ostatnich 40 lat, tylko trzy razy odnotowano spadek lub stagnację emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem poprzednim, a  wszystkie przypadki były związane z globalnym osłabieniem gospodarczym, podaje podała Międzynarodowa Agencja Energii. Takie sytuacje miały miejsce w latach: 1980, 1992 i 2009. 
 
Opracowanie:
Redakcja GLOBEnergia
Źródło:
Międzynarodowa Agencja Energii
Bloomberg New Energy Finance