Rodzaje zanieczyszczeń

Ruch samochodów i emisja zanieczyszczeń podczas spalania paliwa jest drugą główną przyczyną występowania niskiej emisji. Odpowiada za około 10% emisji! Do najbardziej szkodliwych substancji emitowanych przez samochody należą: tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, tlenki siarki, aldehydy, związki ołowiu, pyły zawieszone.

Dodatkowo transport odpowiedzialny jest za pierwotną i wtórną emisję pyłów PM10 i PM2,5. W pierwszym z przypadków mowa o zużyciu elementów pojazdów oraz nawierzchni, w drugim – wzbudzanie pyłu, który zdążył opaść.

Źródła emisji komunikacyjnej

Kluczowymi kwestiami związanymi z emisją są nie tylko liczba pojazdów oraz ich wiek, ale także stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu czy nawet sposób jazdy. Producenci samochodów, którzy prowadzą sprzedaż na terenie Unii Europejskiej, są zobligowani do przestrzegania norm emisji spalin „EURO”. Pierwsza norma weszła w życie w 1993 roku, a każda kolejna ograniczała możliwą emisję.

Obecnie obowiązuje norma EURO 6, która dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych od 1 września 2015 roku włącznie. Norma zmusza producentów do wytwarzania bardziej ekologicznych pojazdów, określając limity emisji cząstek stałych (do 4,5 mg/km) i tlenków azotu (do 80 mg/km).

Niestety, w ruchu miejskim spotyka się często samochody o zdecydowanie wyższych emisjach, co wynika np. z ich wieku lub złego stanu technicznego. Na przykładzie Krakowa i badań przeprowadzonych przez Krakowski Alarm Smogowy można określić, że w dużych miastach niemal 90 procent pyłów emitowanych przez samochody osobowe pochodzi ze starszych pojazdów z silnikiem diesla spełniających wymagania normy Euro 4 lub niższej, a więc samochody starsze niż 8 lat. 60 procent NOx z samochodów osobowych jest emitowane przez pojazdy z silnikiem diesla normy Euro 5 lub niższej.

W przypadku transportu zbiorowego, zdecydowana większość emitowanych pyłów i tlenków azotu pochodzi wbrew pozorom nie z transportu miejskiego, ale z prywatnych busów i autokarów. W dużych miastach, takich jak Kraków, transport miejski coraz częściej zapewniany jest przez autobusy całkowicie elektryczne lub hybrydowe. Mimo to, w Polsce wciąż funkcjonują autobusy wyprodukowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku.

Sposoby eliminacji emisji komunikacyjnej

Jednym ze sposobów na eliminację emisji komunikacyjnej jest utworzenie w miastach stref czystego transportu w oparciu o normy Euro, w zróżnicowaniu na samochody benzynowe i z silnikiem Diesla.

Drugim sposobem jest zachęcenie osób dojeżdżających do pracy do korzystania z systemu „Park and Ride”, w którym kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach – najczęściej na parkingach na peryferiach miasta, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum.

Również dzięki elektryfikacji pojazdów w publicznym transporcie zbiorowym możliwe jest osiągnięcie określonych korzyści środowiskowych i eksploatacyjnych, podnoszących jakość życia w miastach. Wśród korzyści można wymienić m.in. brak emisji zanieczyszczeń w miejscu użytkowania, poprawa komfortu podróżowania oraz obniżenie emisji hałasu. Dzięki temu autobusy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich samorządów, a ich podaż na krajowym rynku systematycznie rośnie!


Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej o niskiej emisji, elektromobilności w miastach i efektywnych energetycznie inwestycjach! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, to syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat inwestycji energetycznych, który można pobrać bezpłatnie TUTAJ 

Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie” jest również dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

Redakcja GLOBEnergia