Jak powiedział Marek Szymankiewicz – Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej Enei Operator, zainteresowanie Odbiorców wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby jest bardzo duże. Spółka otrzymuje nie tylko wiele wniosków o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych, ale także odpowiada na mnóstwo pytań przyszłych Prosumentów!

Prosumenci stanowią pokaźny procent wszystkich naszych Klientów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku przyłączyliśmy do swojej sieci 26,7 tys. sztuk mikroinstalacji. Zainstalowana w nich moc to prawie 190 MW. – powiedział Marek Szymankiewicz

III kwartał 2020

Jak informowała Enea po drugim kwartale 2020 roku, w pierwszym półroczu przyłączyła do sieci 14,6 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 100 MW.

26,7 tys. mikroinstalacji przyłączonych przez spółkę w ciągu ostatnich 9 miesięcy oznacza, że tylko w III kwartale 2020 roku Enea przyłączyła około 12,1 tysiąca nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy na poziomie 90 MW.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2020 roku, liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Eneę wyniosła ponad 5,5 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 41,5 MW. To oznacza, że w III kwartale Enea przyłączyła do sieci ponad dwa razy więcej niż w pierwszym i około 3 tysiące więcej mikroinstalacji niż w samym II kwartale!

Średnia moc instalacji

Średnia moc mikroinstalacji przyłączanych przez Eneę w 2020 roku wynosiła 7,12 kWp.

Jak zostać prosumentem?

W związku z rosnącym zainteresowaniem fotowoltaiką, Enea, jako jeden z członków PTPiREE, wspólnie z pozostałymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego i URE, opublikowała „Przewodnik Prosumenta w gospodarstwie domowym”. Poradnik odpowiada na najczęściej zadawane przez prosumentów pytania i krok po kroku wyjaśnia jak zostać Prosumentem, czym są odnawialne źródła energii, jak optymalnie dobrać ich moc do własnych potrzeb, na co zwrócić uwagę przed decyzją o wyborze instalacji fotowoltaicznej, oraz jak ją optymalnie użytkować.

Fotowoltaika w Polsce po III kwartale

Jak poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, moc zainstalowana w PV w KSE według stanu na 1.10.2020 r. wyniosła 2682,7 MW. Oznacza to wzrost o 166,3 proc. rok do roku i o 6,1 proc. w okresie IX 2020.

Wartość mocy zainstalowanej wskazuje na to, że tylko we wrześniu zainstalowano nieco ponad 154 MWp, co przekłada się na 5,14 MWp instalowanych każdego dnia (z uwzględnieniem weekendów).

Źródło: Enea

Redakcja GLOBEnergia