W swojej strategii rozwojowej, Enea chce skoncentrować się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązanie informatyczne i cyfrowe. Planuje, by do 2030 roku czterokrotnie zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej.

Cele OZE

Ogłoszona przez Eneę aktualizacja strategii jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany oraz nowe trendy w sektorze energetycznym. W planach jest czterokrotne zwiększenie udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej w 2030 r. poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań technologicznych.

Enea chce postawić na zrównoważoną i odpowiedzialną transformację zakładającą rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz większą dywersyfikację obecnego łańcucha wartości, w tym inwestycje w nowe linie biznesowe.

Procentowe cele

W 2030 r. 41% produkcji energii elektrycznej w Grupie ma pochodzić ze źródeł gazowych i OZE, a 60% w perspektywie do 2035 r.

Dużą rolę w zmianie miksu wytwórczego Grupy mają odegrać odnawialne źródła energii. Enea planuje zwiększyć projektowany udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej ponad czterokrotnie. Po realizacji tego zamierzenia udział OZE w produkcji energii elektrycznej wynosiłby 33% w 2030 r. W dążeniu do rozwoju OZE, Grupa zamierza wspierać projekty fotowoltaiczne, biomasowe i biogazowe oraz farmy wiatrowe.

Efekt ekologiczny

Dywersyfikacja portfela wytwórczego Grupy ma przynieść wymierne efekty środowiskowe. Celem Enei jest osiągnięcie 30% redukcji wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. do 550 kg CO2 /MWh. Do 2035 r. wskaźnik ten osiągnie wartość 434 kg CO2 /MWh.

Inwestycje

Grupa planuje do 2035 r. zainwestować łącznie ponad 64 mld zł. Inwestycje w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego, będą wymagały nakładów finansowych na poziomie 22 mld zł. Bezpośrednio 14,7 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w OZE. Zarządzaniem i rozwojem projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii zajmie się nowa spółka w Grupie – Enea Nowa Energia.

Zwiększenie udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w produkcji energii oraz redukcja jednostkowej emisji CO2 w Grupie, zostały wyznaczone przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.

Źródło: Enea

Redakcja GLOBEnergia