Aktualności Aktualności

Enea i hiszpański koncern energetyczny we współpracy przy offshore!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

morska energetyka wiatrowa

List intencyjny podpisany między Eneą a hiszpańskim koncernem energetycznym Iberdrola był początkiem do negocjacji dotyczących wspólnego rozwoju inwestycji w elektrownie wiatrowe offshore o możliwej łącznej mocy do 3,3 GW. To kolejny krok Enei w kierunku OZE. Grupa planuje osiągnąć udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2020 roku i 33% w 2030 roku, co oznacza ponad czterokrotny wzrost udziału OZE.

O hiszpańskim koncernie

Iberdrola to druga największa europejska grupa energetyczna z bogatym doświadczeniem w zakresie rozwoju projektów offshore. Grupa dysponuje 964 MW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych, a w perspektywie na kolejne cztery lata planuje rozwój projektów o szacowanej mocy ok. 1,8 GW.

Jednym z istotnych projektów spółki Iberdrola jest projekt Baltic Eagle, któy ma zostać uruchomiony w 2023 roku. Baltic Eagle o mocy 476 megawatów (MW), położony 30 kilometrów od niemieckiej wyspy Rugia, dostarczy energię odnawialną do 475,000 domów. Firma została nagrodzona za projekt w kwietniu 2018 r.  Baltic Eagle zostanie wyposażony w 52 turbin wiatrowych od MHI Vestas Offshore Wind .

Baltic Eagle reprezentuje drugą dużą inicjatywę offshore promowaną przez grupę Iberdrola w Niemczech po uruchomieniu morskiej farmy wiatrowej Wikinger (350 MW) pod koniec 2017 roku.

źródło: iberdrola.com

Nawiązanie współpracy

Negocjacje między Eneą S.A. i spółką Iberdrola Eólica Marina S.A. rozpoczęło podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie inwestycji o łącznej mocy 3,3 GW w morską energetykę wiatrową w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Negocjacje dotyczą oceny możliwości realizacji i ich wspólnego przygotowania, budowy, a także eksploatacji. Obecnie Enea zakłada mniejszościowy udział w projektach inwestycyjnych, przy czym poziom zaangażowania oraz dalsze szczegółyzostaną ustalane na kolejnych etapach negocjacji.

Źródła: Enea, iberdrola.com

https://globenergia.pl/dania-stawia-na-wiatrowe-wyspy-energetyczne/