List intencyjny, to oczywiście nie wszystko, ale jest na pewno swego rodzaju motorem do działania. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Eneą i Eneą Wytwarzanie chcą rozpocząć współpracę w zakresie budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Dzięki powstającym farmom, uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla i rozpromować odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. Wzrośnie też udział OZE w krajowej energetyce.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Grupa Enea nawiązały współpracę dla rozwoju energii odnawialnej w Polsce/ źródło: KOWR

Gdzie powstaną inwestycje?

Grunty, które ciężko wykorzystać rolniczo są idealnym miejscem pod duże inwestycje fotowoltaiczne. W pierwszej kolejności, jako odpowiednie miejsca pod farmy fotowowoltaiczne przeznaczono tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty odpowiednie pod inwestycje dotyczące OZE. Potencjalne miejsca pod budowę, będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym właśnie grunty o niskiej przydatności rolniczej.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi uważa, że polska wieś może aktywnie włączyć się w zieloną rewolucję, oferując energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki takim inwestycjom, polskie wsie mogą skorzystać z rozwoju czystej energii i stabilizacji jej dostaw, co podniesie tym samym konkurencyjność produktów i usług.

Dziś w Polsce postawiony jest mocny akcent na rozwój fotowoltaiki.To technologia popierana przez społeczeństwo. Podpisany list intencyjny pozwoli na wykorzystanie nieużytkowych obszarów do budowy farm fotowoltaicznych.

Enea i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie w fotowoltaikę!

Branża rolno–spożywcza ma duży potencjał jeśli chodzi o rozwój technologii bazującej na czystej energii. Jak zaznaczał Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współpraca w takim zakresie popularyzuje OZE i propaguje wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji żywności. To ona jest jednym z najważniejszych towarów eksportowych gospodarki w Polsce.

Enea jest jedną z czterech największych spółek energetycznych w Polsce i coraz mocniej stawia na rozwój OZE. W 2018 roku Grupie udało się zwiększyć o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja z OZE w 2018 wyniosła aż 2 025 GWh. W pierwszym półroczu 2019 r. wzrost ten wyniósł już ponad 12 procent! Warto dodać, że na terenach należącej do Grupy Enea kopalni LW Bogdanka, powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 30 MW.

Enea zamierza zwiększać udział na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki. Wspólne projekty, takie jak ten z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa może przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła wesprzeć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim. Jak zaznaczył Jarosław Ołowski wiceprezes Enea S.A.. inwestycje w OZE wpisują się w transformację miksu energetycznego Grupy Enea w kierunku zmniejszania emisyjności.
Na razie to tylko list intencyjny, ale miejmy nadzieję, że dzięki niemu dojdą do skutku planowane działania!

 

Źródło: kowr.gov.pl,  Enea

Redakcja GLOBEnergia