Aktualności Aktualności

Enea Operator przyłączył 17 828 mikroinstalacji PV w I półroczu 2021 roku 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Panele słoneczne fot. Pixabay

Czytamy na stronie stowarzyszenia, że w pierwszym kwartale 2021 roku zostało podłączonych 6 776 mikroinstalacji PV o mocy blisko 50,7 MW. W drugim kwartale 2021 roku odnotowano znacznie większą liczbę przyłączeń – do sieci Enea Operator w tym w okresie przyłączono aż 11 052 mikroinstalacji (<50kW) o łącznej mocy 87,3 MW. Dla porównania w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku liczba mikroinstalacji wyniosła 14 589, zatem możemy zaobserwować wzrost zainteresowania względem analogicznego okresu w 2020 roku o ponad 22 proc.

80 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych w sieci ENEA

Obecnie na obszarze właściwości operatora ENEA pracuje już blisko 80 tysięcy mikroinstalacji prosumenckich o mocy równej 573 MW. 24 proc. tej mocy to mikroinstalacje, które powstały w pierwszej połowie 2021 rok. Czego możemy oczekiwać w drugiej połowie tego roku? Stowarzyszenie szacuje, że na podstawie zeszłorocznych danych oraz danych przekazanych przez Enea Operator można przypuszczać, że będzie to około 35 tys. mikroinstalacji, co w skali całego roku 2021 dałoby ponad 52 tys. mikroinstalacji. W związku z zapowiedzią likwidacji systemu opustów może się okazać, że liczba nowych prosumentów znacznie wzrośnie. Będzie to wynikało z chęci “załapania się” na obowiązujący jeszcze system rozliczeń - wyjaśnia SBF Polska PV.

Sumaryczna moc mikro, małych, średnich oraz dużych instalacji zgłoszonych do oddziałów ENEA S.A w pierwszym półroczu osiągnęła wartość 232 MW. Instalacje o mocy większej niż 50 kW stanowiły około 40 proc. całości zainstalowanej mocy. Jak widzimy na rynku PV wciąż dominują mikroinstalacje, jednakże ENEA Operator wyróżnia się znacznie większym udziałem większych instalacji (większych niż 50 kW) niż pozostali operatorzy.

560 tys. prosumentów w Polsce

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką. Według stanu na koniec maja 2021 roku w naszym kraju było już 566 523 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3 699,8 MW. Nieoficjalnie w drugiej połowie lipca było już ok. 650 tys. prosumentów. W maju prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 312 843,8 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-maj 2021 roku wolumen ten wyniósł 790 040,2 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 566 308. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3 693,8 MW. W maju 2021 roku wyprodukowali i wprowadzili do sieci 311 451,7 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 787 701,5 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 73 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W maju wyprodukowali 6,5 MWh energii, w okresie od stycznia do maja – 22,4 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 63, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W maju instalacje wygenerowały 195,4 MWh energii, w okresie styczeń-maja 972,7 MWh.

W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (33), biomasowych (20) oraz biogazowych (26). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,4 MW, 0,1 MW oraz 4,1 MW.

W samym maju przybyło łącznie 29 570 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 262,19 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 29 559, co odpowiada 236,55 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: SBF POLSKA PV, ARE